Friday, March 30, 2012

NKRA BERJAYA MEMENUHI HARAPAN & ASPIRASI RAKYAT


Program Tranformasi Kerajaan (GTP) dan Transformasi Ekonomi (ETP) yang dilancarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri NajibTun Razak pada April 2009, terbukti menghasilkan kejayaan yang pantas dan besar dalam masa tiga tahun pelaksanaan.Program Transformasi yang dilaksanakan oleh Kerajaan melalui pendekatan NKRA memberikan impak yang positif terhadap jutaan rakyat merentasi kumpulan dan golongan masyarakat Malaysia.1. APAKAH YANG SERING DISEBUT OLEH PERDANA MENTERI SEBAGAI NKRA?Istilah NKRA adalah ringkasan Perkataan National Key Result Area ataupun Bidang Berhasilan Utama Negara. Rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, kumpulan dan golongan masyarakat mengharapkan kerajaan mengambil daya usaha malah memberi tumpuan menyelesai dengan segera beberapa perkara yang menjadi kebimbangan rakyat.

RAKYAT mengharapkan kerajaan menambah baik perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan dalam bidang sosial dan ekonomi malah melakukan perubahan dalam kaedah pengurusan jentera kerajaan agar keselamatan, kesejahteraan dan keselesaan hidup rakyat dapat terjamin.

Menyedari kebimbangan dan harapan rakyat itu, maka YAB Dato’ Seri Najib Tun Razak umumkan NKRA atau Bidang Keberhasilan Utama Negara sebagai satu pendekatan untuk melaksanakan perubahan yang sewajarnya agar harapan rakyat dapat dipenuhi dengan segera malah mempastikan pembangunan dan kemajuan negara terus meningkat pada masa akan datang dalam menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju dan berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020.Secara umumnya, harapan rakyat terhadap kerajaan telah dikenalpasti dan dijadikan sebagai NKRA atau Bidang Berhasilan Utama Negara.

KPI (Key Performance Indicator) juga ditetapkan sebagai kayu ukuran untuk mengukur Keberkesanan pencapaian NKRA yang dilaksanakan oleh kerajaan.

2. APAKAH ENAM BIDANG NKRA YANG DITETAPKAN OLEH KERAJAAN? ADAKAH NKRA BAGI MEMBANTU RAKYAT BERPENDAPATAN RENDAH DIFIKIRKAN OLEH KERAJAAN?ENAM BIDANG NKRA YANG DITENTUNTUKAN OLEH KERAJAAN ADALAH SEPERTI BERIKUT:

NKRA 1 : MENGURANGKAN KADAR JENAYAH


NKRA 2: MEMBANTERAS RASUAH


NKRA 3: MELUASKAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN BERKUALITI DAN
BERKEMAMPUAN


NKRA 4: MEMPERTINGKATKAN TARAF KEHIDUPAN ISI RUMAH

BERPENDAPATAN RENDAH

NKRA 5: MEMPERTINGKATKAN INFRASTRUKTUR ASAS LUAR BANDAR


NKRA 6: MEMPERTINGKATKAN KEMUDAHANPENGANGKUTAN AWAM,

KHUSUSNYA DI LEMBAH KELANG

Akhir-akhir ini, memandangkan golongan berpendapatan rendah mengharapkan kerajaan membantu meringankan kebebanan mereka, maka membantu meringkan kebebanan golongan berpendapatan rendah juga dijadikan sebagai NKRA yang ke tujuh.

NKRA 7: MERINGANKAN KOS SARA HIDUP RAKYAT3. APAKAH KETUJUH-TUJUH NKRA ITU BERJAYA MEMBAWA KEBAIKAN KEPADA SEMUA KUMPULAN DAN GOLONGAN MASYARAKAT MALAYSIA?Secara umumnya, rakyat mengharapkan kerajaan menghapuskan gejala rasuah yang dilaporkan semakin meningkat, mengurangkan kadar jenayah agara rakyat merasa selamat , meningkatkan peluang pendidikan kepada semua lapisan dan golongan masarakat, meningkatkan taraf hidup golongan berpendapatn rendah dibandar dan diluar Bandar, menambah baik kemudahan infrastruktur di luar bandar dan meningkatkan kemudahan pengangkutan awam di Lembah Kelang. Baru-baru ini golongan berpendapatan rendah juga mengharapkan kerajaan membantu mereka meringankan kebebanan menghadapi masalah kenaikan harga barang-barang keperluan asas.
Sesungguhnya, semua harapan rakyat tersebut itu dijadikan sebagai sasaran NKRA agar rakyat dapat hidup dengan selesa, sejahtera dan selamat pada masa akan datang.

4.APAKAH NKRA ITU SATU RETORIK POLITIK UNTUK MENGALIH PERHATIAN RAKYAT?Jentera kerajaan kepimpinan Najib Tun Razak didapati bersungguh-sungguh dalam melaksanakan initiatif-initiaf NKRA dengan bajet yang mencukupi agar sasaran yang ditetapkan dalam NKRA itu dapat tercapai dalam masa yang ditetapkan. Pertujnjuk-pertunjuk hasil pelaksanaan NKRA jelas menunjukkan kualiti hidup rakyat dipertingkatkan di seluruh Malaysia malah rakyat meras selamat, sejahtera dan maklmur .

NKRA 1: MENGURANGKAN KADAR JENAYAH1. APAKAH NKRA MENGURANGKAN KADAR JENAYAH BENAR-BENAR MENGURANGKAN KADAR JENAYAH DI SELURUH MALAYSIA?Pengurangan 5 % kadar jenayah indeks pada tahun 2010 dan 2011 adalah sasaran atau KPI NKRA tersebut. Manakala, kadar jenayah jalanan turun 20 % pada tahun 2010 dan 40% pada tahun 2011.

Sesungguhnya, kerajaan telah berjaya mencapai KPI tersebut sekaligus mengurangkan kadar jenayah di seluruh negara.

Statistik terbaru menunjukkan kadar jenayah Indeks telah turun 24.5 % sejak NKRA diperkenalkan (Dari jumlah 176,124 kes pada tahun 2009 kepada 132,925 kes pada tahun 2011).

Kadar jenayah Jalanan pula turun 40.6 % ( Dari jumlah 32,728 kes pada tahun 2009 kepada 19,456 kes pada 2011). Pencapaian ini adalah melebihi sasaran yang ditetapkan. Jadi, keseluruhan Indeks Jenayah telah dikurangkan 10% secara amnya dan jenayah perjalanan telah dikujrangkan 40.1 % sejak NKRA tersebut dilaksanakan.

Menurut World Justice Project’s (WJP) Rule of Law Index 2011:· Malaysia diletakkan sebagai salah sebuah negara yang paling selamat dalam dunia.

· Malaysia menduduki dalam tangga yang teratas sekali dalam tangga keselamatan dikalangan 19 buah negara yang berpendapatan pertengahan atas. Kedudukan ini adalah bersama dengan negara France dan Belgium)

· Malaysia mencapai tempat ke 12 dalam tangga keselamatan malah mendahului Amerika Syarikat (USA) yang mencapai tempat ke 13 dan United Kingdom(UK) mencapai tempat ke 14 dalam tangga keselamatan.Manakala menurut Global Peace Index(GPI) 2011:· Malaysia diletakkan sebagai sebuah negara yang paling selamat dalam in South –East Asia.

· Malaysia mencapai tangga ke 4 dalam tangga keselamatan dikalangan negara-negara Asia-Pacific Region.

· Malaysia mencapai status negara selamat yang ke 19 dalam dunia.


2. APAKAH INITITATIF DAN LANGKAH-LANGKAH YANG DIAMBIL OLEH KERAJAAN UNTUK KURANGKAN KADAR JENAYAH DI MALAYSIA DALAM MASA 3 TAHUN KEBELAKANGAN INI?· Kesemua 753 Balai Polis diberikan ranking buat pertama kalinya berdasarkan prestasi dan perkhidmatan yang disediakan kepada rakyat.

· 14,222 pegawai dan 7,402 anggota polis yang bertugas di pejabat sebagai anggota sokongan diatur semula kedudukannya untuk menjalankan tugas rondaan untuk menjamin keselamatan orang awam.

· Kakitangan Gerak Am (PGA) ditugaskan semula dengan sokongan tentera dan RELA untuk membanteras jenayah.

· Lebih daripada 14,000 anggota Polis bersama-sama dengan 3,000 anggota RELA dan Jabatan Pertahanan Awam (JPAM) , ditugaskan semula (redeployed) di 50 kawasan yang sering berlaku kejadian jenayah atau “hot spots”.

· Peningkatan rondaan oleh agensi-agensi penguatkuasaan keselamatan awam termasuk skim rondaan sukarela (SRSs) untuk mencegah jenayah dalam kawasan tumpuan telah berjaya mengurangkan kadar jenayah seperti disasarkan.

· Sejumlah 5,538 anggota dilantik sebagai PVR ( 3931 RELA dan 1607 Ahli JPAM).

· Skim Rondaan Sukarela(SRS) telah meliputi 4902 anggota Rukun Tetangga.

· 2,412 Skim Rondaan Suka Rela di laksanakan di seluruh negara yang dianggotai oleh 112,300 ahli.

· Sebanyak 496 unit kamera litar tertutup (CCTV) dipasang diseluruh negara bagi membantu mengurangkan kadar jenayah.

· 445,684 orang awam daftar sebagai Rakan Cop diseluruh negara sebagai mata dan telinga pihak Polis.

KESIMPULANNYA :

· Kadar jenayah telah menurun 10 % pada keseluruhannya dan kadar jenayah jalanan yang merangkumi ragut dan rompakan tanpa senjata juga a turun 41 % sejak 2009 sehingga bulan oktober 2011.

· Menerusi initiatif NKRA Kurangkan Kadar Jenayah, persekitan kita menjadi LEBIH SELAMAT, malah masyarakat Bandar dan luar Bandar merasa lebih selamat untuk keluar bersiar-siar dari rumah.

· Tidak dapat dinafikan bahawa pelaksanaan NKRA untuk mengurangkan jenayah telah membantu meningkatkan kepuasan rakyat terhadap Institusi Polis dalam mengurus keselamatan awam di Malaysia.

· Laporan yang dikeluarkan oleh badan-badan antarabangsa yang melapor terhadap keselamatan Malaysia telah meningkat keyakinan pelabur asing dan pelancong untuk melabur dan melawat Malaysia dalam masa 3 tahun kebelakangan ini.

SAMBUNG…….NKRA MEMBANTERAS RASUAH

No comments: