Thursday, December 24, 2009

YAB Mohd.Najib Tun Razak Menyeru Rakyat Malaysia Menyuburkan Roh Maal Hijrah

Ketika berucap sempena sambutan Maal Hijrah 1431 di Putrajaya pada 11 Disember lalu, Perdana Menteri, YAB Dato` Sri Mohd. Najib Tun Razak, menyeru umat Islam di negara ini menghayati semangat Hijrah dengan mengukuhkan ukhwah di kalangan mereka.

Menurut Najib, semangat atau roh Hijrah adalah selaras dengan Gagasan 1Malaysia kerana ianya mementingkan semangat tabah hati dan perpaduan di kalangan umat manusia.

Perdana Menteri menyeru pemimpin politik dan kerajaan, malah anggota masyarakat menterjemahkan semangat Hijrah dalam melestarikan Gagasan 1Malaysia supaya hubungan dan perpaduan antara masyarakat Islam dan bukan Islam bertambah erat seperti hubungan yang terjalin dalam zaman pentadbiran Kerajaan Islam di Madinah .

Peristiwa Hijrah adalah dianggap sebagai batu asas dalam membentuk dan membina sebuah negara Islam yang masyarakatnya terdiri daripada penduduk yang mengamal agama dan budaya berbeza di Madinah ketika itu. Walaupun bersifat majmuk, namun masyarakatnya sudah pun mengamalkan pelbagai nilai sejagat yang wajar dijadikan contoh ikutan.

Banyak nilai-nilai sejagat yang terkandung dalam peristiwa Hijrah itu berjaya kita laksanakan dalam membina masyarakat yang bersatu padu. Ini termasuk dalam menjayakan gagasan 1Malaysia. Nilai-nilai murni sejagat yang dimajukan dalam Gagasan 1Malaysia adalah berkisar sekitar prinsip keadilan sosial, penerimaan dan pengakuan kewujudan perbezaan antara kaum dalam membina sebuah negara-bangsa yang bersatu padu.

Gagasan 1Malaysia menyeru rakyat lebih mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan indidividu atau sesuatu kaum tertentu supaya keseluruhan rakyat dan negara dapat menikmati kemajuan, kejayaan dan kesejahteraan hidup tanpa perasaan mereka tertinggal dalam arus perdana pembangunan negara.

Justeru, sempena menyambut hari Maal Hijrah 1431, Najib menyeru rakyat melangkah ke hadapan mempererat dan memperkukuh hubungan antara kaum tanpa mengira perbezaan fahaman politik demi kepentingan negara.

Sesungguhnya, kejayaan dan kemewahan yang dinikmati oleh rakyat Malaysia pada masa sekarang bukanlah datang dengan mudah, sebaliknya adalah hasil pengkorbanan dan kebijaksanaan pemimpin dan rakyat sebelumnya. Pendek kata, kemajuan dan kejayaan Malaysia yang kita saksikan pada hari ini adalah selari dengan semangat Hijrah yang tinggi , kesetiaan, tabah hati dan keazaman tinggi rakyat berbilang kaum sejak merdeka.

Kerajaan yang memerintah sejak merdeka 52 tahun lalu telah merancang dan melaksanakan pelbagai agenda pembangunan untuk mengubah negara ini daripada negara pertanian kepada negara industri berteraskan pertanian dalam bidang ekonomi.

Dengan pengalaman dan kejayaan tersebut, kita negara kita mula melangkah ke arah model ekonomi baru yang lebih fokus dan mementingkan kepada inovasi, daya cipta dan tambah-nilai supaya negara berubah daripada masyarakat yang berpendapatan pertengahan kepada masyarakat berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020 dan seterusnya.

Kerajaan telah meningkatkan usaha untuk mengubah minda rakyat Malaysia supaya menghadapi cabaran-cabaran ekonomi kesan globalisai supaya Malaysia dapat mengekalkan kejayaan yang diperolehi malah mempertahankan relevansinya dalam dunia yang penuh mencabar dan kompetetif.

Rakyat harus sedar bahawa Malaysia telah mencipta kejayaan demi kejayaan dalam bidang ekonomi dan sosial sejak merdeka berbanding dengan lain-lain negara yang mempunyai penduduk berbilang kaum, agama dan budaya.

Dunia masih menganggap Malaysia sebagai sebuah negara majmuk yang terunggul, malah dilihat sebagai sebuah negara yang maju, dinamik dan progresif dalam dunia.

Formula yang mendatangkan kejayaan Malaysia adalah perpaduan, kepercayaan dan saling hormat-menghormati, sikap kesederhanaan dan menerima perbezaan sebagai realiti hidup yang menjadi aset kejayaan keseluruhan rakyat Malaysia.

Sehubungan itu, rakyat diseru terus menyuburkan semangat perpaduan dan persaudaraan antara kaum tanpa mengira perbezaan warna kulit, pangkat, keturunan dan agama seperti yang pernah diasaskan oleh masyarakat Madinah.

Perlembagaan Madinah yang terhasil dari peristiwa Maal Hijrah merupakan sebuah dokumen perlembagaan terulung dalam tamadun Islam, malah manusia, yang mengariskan tatasusila tingakah laku bernegara penduduk Bandar Madinah.

Ia telah membuktikan bahawa sebuah negara bangsa yang terdiri daripada penduduk berbilang keturunan, kepercayaan dan agama boleh hidup aman, damai, harmoni serta makmur. Demikianlah kita, melalui Perlembagaan Persekutuan yang dilahirkan pada tahun 1957 mempunyai banyak ciri-ciri persamaan dengan semangat Perlembagaan Madinah yang diasaskan oleh nabi Muhammad s.a.w..

Usaha kerajaan memperkenalkan Gagasan 1Malaysia boleh dianggap sebagai satu kesinambungan usaha menterjemahkan roh Maal Hijrah supaya rakyat Malaysia yang berbilang kaum,agama dan budaya dapat hidup aman, damai dan makmur sebagai satu keluarga besar dalam sebuah negara yang berdaulat.

Rakyat Malaysia harus mengambil iktibar dari pengalaman sejarah dan peristiwa Hijrah supaya hubungan antara pelbagai kaum di Malaysia dapat dipereratkan ke tahap yang lebih tinggi untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial untuk semua kaum.
PENJELASAN GAGASAN 1 MALAYSIA


Gagasan `1 Malaysia` adalah satu gagasan kesinambungan agenda pembangunan negara yang diperkenalkan oleh YAB Dato` Sri Mohd. Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri apabila beliau mengambil alih teraju pentadbiran negara.Ia berteraskan beberapa nilai–nilai penting yang seharusnya menjadi amalan setiap rakyat Malaysia. Gagasan ini adalah digagaskan selaras dengan Perlembagaan Persekutuan dan Prinsip-Prinsip Rukun Negara.

ADAKAH GAGASAN 1 MALAYSIA MERUPAKAN SATU DASAR BARU KERAJAAN?

Gagasan 1 Malaysia bukanlah satu gagasan yang mendukung atau memajukan satu dasar baru. Sebaliknya, ia adalah satu gagasan pelengkap atau kesinambungan kepada pendekatan terdahulu yang diamal dan diterapkan untuk terus mengukuhkan perpaduan, kestabilan, keamanan dan kesejahteraan supaya terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan negara supaya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Malaysia.

Matlamat 1 Malaysia adalah untuk melahirkan sebuah negara bangsa Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama yang harus menganggap diri mereka sebagai satu keluarga besar dan sekaligus mencapai perpaduan yang jati antara berbilang kaum.

APAKAH INTIPATI UTAMA YANG TERKANDUNG DALAM GAGASAN 1 MALAYSIA?

Gagasan 1 Malaysia menekankan sikap penerimaan kelainan atau kepelbagaian yang wujud di kalangan rakyat sebagai satu realiti hidup rakyat Malaysia. Rakyat berbilang keturunan dan etnik di Malaysia perlu menerima keunikan kaum yang lain tetapi tetap mengutamakan kesetiaan kepada negara mengatasi kesetiaan kepada kaum dan kelompok sendiri. Malah, mereka perlu bersedia hidup bersama dalam keadaan saling hormat menghormati nilai-nilai dan kepercayaan kaum yang lain.

APAKAH GAGASAN 1 MALAYSIA AKAN MELENYAPKAN HAK KEISTIMEWAAN KAUM BUMIPUTRA (MELAYU) DAN LEBIH MEMENTINGKAN KEPENTINGAN RAKYAT BUKAN MELAYU?

Tidak benar. Gagasan 1 Malaysia bukanlah merupakan satu usaha mengapuskan hak keistimewaan kaum bumiputra yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Gagasan 1 Malaysia adalah dimajukan berteraskan Perlembagaan Persekutuan dan Rukunegara. Ini bermakna dasar-dasar kerajaan dan program-program pembangunan yang disediakan bagi meningkatkan kedudukan sosial dan ekonomi orang Melayu supaya setanding dengan lain-lain kaum akan terus disediakan berdasarkan peruntukan-peruntukan yang sedia ada dalam Perlembagaan Persekutuan.

Namun, lain-lain kaum dan etnik juga terus mendapat pembelaan dan bantuan selaras dengan peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan yang digubal berteraskan semangat kontrak sosial.Gagasan 1 Malaysia mendukung prinsip keadilan untuk semua kaum. Ini bermakna, nasib dan kepentingan semua kaum dibela dan mana-mana kaum atau kumpulan masyarakat pun tidak dipinggirkan.

Hakikatnya, Gagasan 1 Malaysia menegaskan bahawa tidak siapapun rakyat Malaysia perlu menganggap diri mereka sebagai rakyat kelas 2 atau dipinggirkan dalam arus pembangunan perdana negara ini. Malah setiap kaum, bumiputra ataupun bukan bumiputra, yang memerlukan bantuan untuk meningkatkan taraf dan kualiti hidup masing-masing akan dibantu oleh kerajaan.

APAKAH GAGASAN 1 MALAYSIA AKAN LENYAPKAN IDENTITI PELBAGAI KAUM DI MALAYSIA?

Usaha melahirkan satu generasi rakyat 1 Malaysia bukanlah merupakan satu proses asimilasi yang mampu melenyapkan identiti kaum atau etnik seperti diamalkan di negara-negara lain. Sebaliknya, gagasan 1 Malaysia menghargai dan menghormati identiti dan keunikan kaum dan etnik masing-masing selaras dengan kerangka persetujuan yang telah dicapai dan dipersetujui dalam kontrak sosial oleh pelopor-pelopor kemerdekaan tanah air dan kemudiannya menyerlah dalam Perlembagaan Persekutuan.

Malah, gagasan 1 Malaysia memajukan konsep bahawa keunikan dan kelainan yang wujud di kalangan rakyat Malaysia sebagai satu aset yang patut dibanggakan oleh rakyat Malaysia kerana keunikan itu membantu dalam usaha meningkatkan pembangunan Negara kepada tahap yang lebih tinggi.

APAKAH NILAI-NILAI UTAMA YANG DIMAJUKAN OLEH GAGASAN 1 MALAYSIA?

Gagasan 1 Malaysia adalah pemangkin kepada kesinambungan sebuah negara bangsa yang mementingkan sikap kesamaan dan kekitaan (togetherness) di kalangan rakyat. Malah, rakyat perlu memahami dan menghayati nilai-nilai utama yang digolongkan dalam nilai teras 1Malaysia, iaitu budaya kecemerlangan, ketabahan, rendah hati, penerimaan, kesetiaan, meritokrasi, pendidikan dan integriti.

Sesungguhnya, semua kaum perlu menganggap bahawa mereka adalah rakyat jati Malaysia di mana segala hasil pembangunan perlu dinikmati secara bersama. Rakyat Malaysia perlu menganggap Malaysia sebagai negara ibunda atau negara kita bersama, di mana semua kaum atau masyarakat dapat hidup aman dan sentosa.

APAKAH BENAR DAKWAAN GAGASAN 1 MALAYSIA ADALAH SAMA DENGAN KONSEP `MALAYSIA MALAYSIA` YANG DILAUNGKAN OLEH PARTI DAP DALAM TAHUN 60`AN?

Konsep `Malaysian Malaysia` yang dimajukan oleh parti PAP dari Singapura yang kemudiannya diperjuangkan oleh DAP dalam politik Malaysia bertujuan melenyapkan hak keistimewaan yang diperuntukkan untuk kaum bumiputra dalam Perlembagaan Persekutuan dan bermatlamatkan menegakkan hak samarata bagi semua kaum tanpa memperhitungkan atau mengetepikan peruntukan-peruntukan utama yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan. Konsep Malaysian Malaysia juga didapati bertentangan dengan semangat kontrak sosial yang merupakan asas dan tonggak kepada pemerintahan negara ini sejak merdeka.

Sebaliknya, Gagasan 1 Malaysia merupakan satu penerusan agenda melahirkan sebuah negara bangsa bersandarkan Perlembagaan Persekutuan. Malah, gagasan 1 Malaysia lebih memfokuskan kepada menyediakan peluang-peluang yang samarata, membantu kumpulan dan golongan rakyat yang masih tertinggal dalam arus perdana pembangunan negara, mendorong kumpulan yang lebih kaya membantu kumpulan dan golongan yang masih berkurangan dan memerlukan bantuan. Ini bermakna Gagasan 1 Malaysia lebih menterjemahkan semangat keadilan sosial kepada rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, agama dan budaya.

APAKAH BENAR DAKWAAN GAGASAN 1 MALAYSIA ADALAH SATU SLOGAN `LIP-SERVICE` ATAU STRATEGI POLITIK UNTUK MEMUJUK WARGA BUKAN MELAYU MEMIHAK BN?

Gagasan 1 Malaysia adalah satu proses penerusan pendekatan kerajaan BN bagi mengukuhkan perpaduan yang sedia terjalin di kalangan rakyat Malaysia. Perpaduan rakyat adalah matlamat utama dasar dan program kerajaan sejak merdeka. Mantan Perdana Menteri seperti YTM Tunku Abdul Rahman, Tun Razak,Tun Hussein Onn, Tun Mahathir Mohamed dan Tun Abdullah Ahmad Badawi telah mengasaskan dasar-dasar tertentu untuk mengukuh perpaduan di kalangan rakyat yang berbilang kaum dan keturunan. YAB Mohd.Najib Tun Razak yang mengambil alih teraju pentadbiran negara pada bulan April 2009 meneruskan tradisi menyatupadukan rakyat dengan pendekatan Gagasan 1 Malaysia.

Kerajaan BN yang dipimpin oleh PM, YAB Mohd.Najib Tun Razak amat komited terhadap merealisasikan gagasan 1 Malaysia sejak diumumkan. Dasar-dasar dan program-program pembangunan yang diumumkan oleh Najib selaku Perdana Menteri dengan jelas menunjukkan keiklasan beliau dalam menterjemahkan Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan.
Program-program pembangunan bagi meningkatkan kualiti hidup rakyat diberi perhatian dan keutamaan dalam pendekatan 1 Malaysia. Maka, kaum yang dianggap tertinggal dalam bidang ekonomi-sosial berbanding dengan kaum lain, kini diberi pertimbangan khusus dalam sektor sosio-ekonomi mereka. Hasrat ini jelas digariskan dalam Bajet 2010 yang dibentang oleh PM pada 23 Oktober 2009.

Pada masa yang sama, kerajaan telah memperkenalkan Petanda Utama Pencapaian atau Key Performance Indicator(KPI) untuk mengukur dan menilai prestasi perkhidmatan kerajaan malah menggerak dan mendorong sektor perkhidmatan awam meningkatkan kecekapan dan kualiti perkhidmatannya kepada rakyat. KPI bagi 6 Jabatan kerajaan juga telah ditetapkan baru-baru ini dalam merealisasikan gagasan 1 Malaysia.

Ini jelas menunjukkan bahawa gagasan 1 Malaysia bukan satu retorik politik semata-mata, malah kerajaan komited dan bersungguh-sungguh dalam menterjemahkan hasrat `1 Malaysia`.

Thursday, October 15, 2009

KEPUTUSAN PILIHAN RAYA KECIL BAGAN PINANG JELAS MENUNJUKKAN PENGUNDI INDIA TIDAK YAKIN DENGAN PAKATAN RAKYATSuruhanjaya Pilihan Raya mengumumkan calon BN, Tan Sri Isa Bin Abdul Samad menang pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri N.31 Bagan Pinang , Negeri Sembilan dengan memperolehi 8013 undi berbanding dengan calon PAS, Zulkefly Mohamad Bin Omar yang memperolehi hanya 2578 undi. Tan Sri Isa dikatakan menang besar atau menakjubkan kerana memperolehi lebih besar majoriti iaitu 5435 undi berbanding dengan majoriti 2333 yang diperolehi oleh calon BN pada PRU12.

Pada PRU12, calon BN memperolehi 6430 undi .Manakala calon PAS mendapat 4097 undi.Ini jelas menunjukkan bahawa BN kini telah meningkatkan sokongannya sejumlah 1583 undi dan PAS pula mengalami kemerosotan 1519 undi. Calon BN ,Tan Sri Isa menguasai 75% sokongan pengundi Bagan Pinang berbanding dengan hanya 24 % yang dikuasai oleh calon PAS. Keputusan ini jelas menunjukkan BN masih gagah dalam mempertahankan kerusi N.31 Bagan Pinang, malah menyebabkan malapetaka kepada impian PAS untuk menguasai kerusi ini dan seterusnya bertapak di Negeri Sembilan.

Pelbagai sebab-menyebab digariskan oleh penganalisis politik bagi kemenangan besar calon BN. Namun, peningkatan sokongan pengundi India dan Cina kepada calon BN, Tan Sri Isa, adalah antara sebab utama yang menyebabkan kemenangan besar BN.Menurut perkiraan pekerja parti, sejumlah 1870 pengundi India keluar mengundin pada 11.10.09. Daripada jumlah itu, hampir 1387 pengundi India memilih BN atau 75 %. Peratusan sokongan pengundi India didapati melonjak 4 kali ganda daripada peratusan yang diperolehi pada PRU12.Semua Daerah Mengundi, kecuali Sua Betong, yang terletak hampir 80 % pengundi India dikuasai oleh PAS dalam PRU12. Tetapi, PAS kecundang dalam semua Daerah Mengundi yang mempunyai bilangan besar pengundi India dalam pilihan raya kecil ini.

Pengundi bukan Melayu, terutamanya pengundi India didapati menolak samasekali dakwaan –dakwaan yang dimajukan oleh Pakatan Rakyat atau PAS terhadap BN.Malah pengundi India jelas menunjukkan sikap tidak berkenan dengan dasar dan pendirian Pakatan Rakyat dalam menangani masalah-masalah dan isu-isu semasa yang dihadapi oleh kaum India sejak PRU12.

Isu Kampong Buah Pala (Pulau Pinang) yang dibangkitkan oleh petugas-petugas BN didapati lebih mempengaruhi pengundi India berbanding dengan isu ‘kepala lembu’, Isu ‘Kuhan’ dan Isu Kuil di Sek23 (Shah Alam, Selangor) . Kegagalan PAS , PKR dan DAP dalam mempertahankan kepentingan kaum India seperti diharapkan dan janjikan oleh PR dalam PRU 12 juga menimbulkan perasaan kecewa dan tidak yakin dikalangan sebahagian besar pengundi India Bagan Pinang terhadap calon PR atau PAS.

Sebaliknya, selain daripada populariti calon BN , Tan Sri Isa, dikalangan pengundi bukan Melayu, kempen BN yang berlandaskan konsep 1 Malaysia juga dikesan berjaya menguasai pemikiran dan jiwa sebahagian besar pengundi India di Bagan Pinang. Keiklasan, kesanggupan dan komitmen yang dipamirkan oleh YAB Mohd.Najib Tun Razak, Perdana Menteri, dalam membantu komuniti India didapati bukan sahaja kaum India yakin terhadap kepimpinan beliau malah mempengaruhi minda mereka memihak BN dalam pilihan raya kecil ini. Pengundi India percaya bahawa Najib bersungguh-sungguh dalam membantu kaum India dan bukan retorik politik.

Peningkatan sokongan kaum India kepada BN jelas menunjukkan bahawa pengundi India yang merajuk dengan BN kerana terguris hati akibat peristiwa roboh kuil menjelang PRU12 mula kembali menyokong BN. Sekiranya trend ini diteruskan maka negeri-negeri yang ditawan oleh PR dalam PRU 12 kerana mendapat sokongan pengundi India akan jatuh kepada BN dalam PRU13. BN didapati telah besedia menggasak PR untuk menebus imej yang terhakis dalam PRU12. Rakyat Malaysia menjangka fenomena ‘tsumani politik’ akan tercetus dalam PRU13 yang akan memadam kesan Pakatan Rakyat dalam landskap politik Malaysia.


Suruhanjaya Pilihan Raya mengumumkan calon BN, Tan Sri Isa Bin Abdul Samad menang pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri N.31 Bagan Pinang , Negeri Sembilan dengan memperolehi 8013 undi berbanding dengan calon PAS, Zulkefly Mohamad Bin Omar yang memperolehi hanya 2578 undi. Tan Sri Isa dikatakan menang besar atau menakjubkan kerana memperolehi lebih besar majoriti iaitu 5435 undi berbanding dengan majoriti 2333 yang diperolehi oleh calon BN pada PRU12.

Pada PRU12, calon BN memperolehi 6430 undi .Manakala calon PAS mendapat 4097 undi.Ini jelas menunjukkan bahawa BN kini telah meningkatkan sokongannya sejumlah 1583 undi dan PAS pula mengalami kemerosotan 1519 undi. Calon BN ,Tan Sri Isa menguasai 75% sokongan pengundi Bagan Pinang berbanding dengan hanya 24 % yang dikuasai oleh calon PAS. Keputusan ini jelas menunjukkan BN masih gagah dalam mempertahankan kerusi N.31 Bagan Pinang, malah menyebabkan malapetaka kepada impian PAS untuk menguasai kerusi ini dan seterusnya bertapak di Negeri Sembilan.

Pelbagai sebab-menyebab digariskan oleh penganalisis politik bagi kemenangan besar calon BN. Namun, peningkatan sokongan pengundi India dan Cina kepada calon BN, Tan Sri Isa, adalah antara sebab utama yang menyebabkan kemenangan besar BN.Menurut perkiraan pekerja parti, sejumlah 1870 pengundi India keluar mengundin pada 11.10.09. Daripada jumlah itu, hampir 1387 pengundi India memilih BN atau 75 %.Peratusan sokongan pengundi India didapati melonjak 4 kali ganda daripada peratusan yang diperolehi pada PRU12.Semua Daerah Mengundi, kecuali Sua Betong, yang terletak hampir 80 % pengundi India dikuasai oleh PAS dalam PRU12. Tetapi, PAS kecundang dalam semua Daerah Mengundi yang mempunyai bilangan besar pengundi India dalam pilihan raya kecil ini.

Pengundi bukan Melayu, terutamanya pengundi India didapati menolak samasekali dakwaan –dakwaan yang dimajukan oleh Pakatan Rakyat atau PAS terhadap BN.Malah pengundi India jelas menunjukkan sikap tidak berkenan dengan dasar dan pendirian Pakatan Rakyat dalam menangani masalah-masalah dan isu-isu semasa yang dihadapi oleh kaum India sejak PRU12.

Isu Kampong Buah Pala (Pulau Pinang) yang dibangkitkan oleh petugas-petugas BN didapati lebih mempengaruhi pengundi India berbanding dengan isu ‘kepala lembu’, Isu ‘Kuhan’ dan Isu Kuil di Sek23 (Shah Alam, Selangor) . Kegagalan PAS , PKR dan DAP dalam mempertahankan kepentingan kaum India seperti diharapkan dan janjikan oleh PR dalam PRU 12 juga menimbulkan perasaan kecewa dan tidak yakin dikalangan sebahagian besar pengundi India Bagan Pinang terhadap calon PR atau PAS.

Sebaliknya, selain daripada populariti calon BN , Tan Sri Isa, dikalangan pengundi bukan Melayu, kempen BN yang berlandaskan konsep 1 Malaysia juga dikesan berjaya menguasai pemikiran dan jiwa sebahagian besar pengundi India di Bagan Pinang. Keiklasan, kesanggupan dan komitmen yang dipamirkan oleh YAB Mohd.Najib Tun Razak, Perdana Menteri, dalam membantu komuniti India didapati bukan sahaja kaum India yakin terhadap kepimpinan beliau malah mempengaruhi minda mereka memihak BN dalam pilihan raya kecil ini. Pengundi India percaya bahawa Najib bersungguh-sungguh dalam membantu kaum India dan bukan retorik politik.

Peningkatan sokongan kaum India kepada BN jelas menunjukkan bahawa pengundi India yang merajuk dengan BN kerana terguris hati akibat peristiwa roboh kuil menjelang PRU12 mula kembali menyokong BN. Sekiranya trend ini diteruskan maka negeri-negeri yang ditawan oleh PR dalam PRU 12 kerana mendapat sokongan pengundi India akan jatuh kepada BN dalam PRU13. BN didapati telah besedia menggasak PR untuk menebus imej yang terhakis dalam PRU12. Rakyat Malaysia menjangka fenomena ‘tsumani politik’ akan tercetus dalam PRU13 yang akan memadam kesan Pakatan Rakyat dalam landskap politik Malaysia.


Monday, September 7, 2009

PM menggesa warga Islam menjalin hubungan baik dengan warga bukan Islam

Perdana Menteri, YAB Dato’ Seri Mohd.Najib Tun Razak, menggesa warga Islam menjalinkan hubungan baik dengan kaum bukan Islam supaya perpaduan antara kaum dapat terjalin dan di kukuhkan dalam menjayakan konsep 1 Malaysia,malah mempastikan Malaysia dapat menghadapi cabaran-cabaran semasa yang melanda Malaysia kesan dasar terbukaan kerajaan.

Dalam membentuk negara bangsa Malaysia, seperti disarankan oleh konsep 1 Malaysia, semua kaum yang menganggap negara ini sebagai negara ibunda, perlu merakyatkan dan membudayakan amalan menerima perbezaan yang wujud antara pelbagai kaum sebagai amalan hidup rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia perlu menjadikan perbezaan, terutamanya perbezaan agama rakyat sebagai aset dan penggerak kepada pembangunan dan kemajuan Malaysia. Malah, menjadi model kepada negara-negara yang rakyatnya berbilang kaum dan agama.

Konsep 1Malaysia yang dimajukan oleh Perdana Menteri menegaskan penerapan nilai-nilai hormat menghormati, keikhlasan dan sikap saling mempercayai antara kaum. Lebih-lebih lagi budaya menghormati kebebasan agama di kalangan rakyat Malaysia seperti terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan.

Warga bukan Islam menghormati dan menghayati cara hidup warga Islam dan warga Islam pula menerima dan menghormati agama dan cara hidup warga bukan Islam harus diteruskan sebagai warisan negara ini demi kepentingan semua pihak.

Nila-nilai mengormati agama lain dituntut oleh semua agama yang di amal di Malaysia, lebih –lebih lagi agama Islam dan Hindu.Al-Quran yang menjadi panduan ,sumber kekuatan dan inspirasi kepada warga Islam dan Bagavad Gita kepada warga Hindu banyak menyentuh mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan nilai-nilai ‘kemanusaian’ yang harus menjadi pedoman rakyat Malaysia.

Sehubungan ini, Najib Tun Razak, Perdana Menteri baru-baru ini merujuk kepada Surah Al-Maidah, Ayat (8 ) yang membawa maksud “Wahai orang yang beriman,hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan.Hendaklah kamu berlaku adil (kepada siapa jua) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada taqwa.Dan bertaqwa kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan”.

Manakala, Bagavad Gita pula menyeru penganut Hindu supaya menganggap setiap orang di dunia ini sebagai ahli keluarga dan tidak sekali-kali menyakiti hati orang lain. Bagavad Gita dalam ayat (6.32) menjelaskan bahawa nilai utama yang harus ada pada seorang penganut Hindu yang baik adalah “ One is considered the best yogi who regards every being like oneself, and who can feel the pain and pleasures of others as one’s own, O Arjuna.”

Dalam konteks ini, rakyat Malaysia yang berjaya mengurus perbezaan yang wujud antara kaum di masa lampau perlu bertekad meneruskan usaha tersebut supaya Malaysia terus dijamin keamanan, keharmonian dan kemakmuran. Sekiranya rakyat Malaysia kurang bijak dan gagal mengurus masalah pelbagaian, termasuk pelbagaian agama, maka ketidakstabilan akan melanda negara ini yang akan merugikan semua pihak.

Sehubungan ini rakyat Malaysia harus berwaspada terhadap agenda politik yang dianjurkan oleh pihak-pihak tertentu dalam memecah belahkan perpaduan yang terjalin sekian lama di kalangan rakyat berbilang kaum dan etnik di Malaysia.

Insiden ‘kepala lembu’ di Shah Alam dilaporkan tercetus kerana kerajaan Pakatan Rakyat yang dibentuk mentadbir negeri Selangor selepas pilihan raya umum ke 12 (PRU12) membuat keputusan untuk memindah sebuah kuil Hindu dari Sek.19 ke Sek.23, Shah Alam sebagai memenuhi janji pilihanraya. Majoriti penduduk Sek.23 adalah terdiri daripada orang Melayu.

Sebelum PRU12, Kerajaan negeri yang ditadbir oleh BN , pernah membuat keputuasan untuk memindahkan kuil tersebut dari Sek.19 ke Sek.18 dengan persetujuan pihak-pihak yang berkaitan.

Jadi, pindaan kuil Hindu tersebut tanpa menghiraukan bantahan penduduk Melayu Sek. 23 dilihat sebagai satu keputusan politik yang menguris hati pendudk Melayu di Sek.23, Shah Alam. Ketidakpuasan hati terhadap keputusan kerajaan Pakatan Rakyat itu telah menimbulkan peristiwa perarakan ‘kepala Lembu’ yang tidak dijangkakan. Walaupun ‘kepala lembu’ itu dibawa untuk menzahirkan perasaan tidak puas hati pendudk sek.23 terhadap keputusan kerajaan PR, masyarakat Hindu turut terguris hati kerana media baru mengempar- gempurkan bahawa tindakan itu kononnya menghina agama Hindu kerana ‘lembu’ dianggap sebagai simbol suci dalam agama Hindu.

Namun, peristiwa ‘kepala lembu’ dan bantahan penduduk Sek.23 terhadap pemindaan kuil Hindu tersebut jelas menunjukkan bahawa kerajaan PR tidak berkebolehan dan mampu mengurus hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara yang melibatkan sensitivi kaum. Malah, jelas terbukti bahawa BN lebih cekap dan bijak mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pelbagi agama rakyat Malaysia sejak merdeka.

Peristiwa ‘kepala Lembu’ jelas menunjukkan bahawa rakyat Malaysia perlu didedahkan dengan ilmu ‘cross-cultural communication’ supaya dapat mengelakkan insiden-insiden yang menjadi batu halang kepada perpaduan nasional dalam menjayakan konsep 1 Malaysia.

Thursday, August 27, 2009

SOKONGAN PAKATAN RAKYAT DI KALANGAN PENGUNDI MELAYU TERHAKIS

Pilihan Raya Kecil (PRK) Dewan Undangan Negeri (DUN) N.11 Permatang Pasir, Pulau Pinag telah selesai diadakan pada 25.8.2009 tanpa sebarang masalah yang melibatkan keamanan dan keselamatan Negara kecuali sedikit kekecohan dilaporkan berlaku pada hari penamaan calon.

Ahli Parlimen Kawasan Padang Serai N.Gopalakrishnan laporkan ditahan oleh polis kerana tidak menghiraukan amaran Polis supaya berundur dari menyampaikan ucapan yang berbentuk mengasut di perkarangan pusat penamaan calon.


Dalam PRK tersebut, calon PAS Mohamad Salleh (52) di isytihar menang kerana memperolehi 9618 undi berbanding dengan calon BN Mohd.Rohaizat Osman (38) yang memperolehi 5,067 undi. Undi rosak adalah 83. Peratus keluar undi adalah 73 peratus. Dengan ini, PAS mengekalkan kerusi DUN Permatang Pasir dengan majoriti 4551 undi.

Namun,sekiranya kita meneliti keputusan PRK tersebut, ternyata sokongan politik terhadap parti PAS, yang menyertai gabungan Pakatan Rakyat, makin terhakis berbanding dengan sokongan yang diperolehi oleh PAS pada tahun 2008 atau Pilihan Raya Umum Ke 12 (PRU12). Majoriti undi bagi PAS telah jatuh dari 5,433 (2008) kepada 4551.

Menurut PAS, kemerosotan undi majoriti tersebut itu adalah disebabkan oleh kekurangan 10 % peratus pengundi keluar mengundi. Namun, sekiranya kita meneliti undi populariti calon PAS, jelas menunjukkan populariti PAS merosot dari 66.45 % pada PRU12 kepada 65.1% dalam PRK ini. Ini bermakna, PAS menghadapi kehakisan sokongan 1.3% dalam PRK ini.Manakala, sokongan dan polulariti BN didapati meningkat, terutamanya dikalangan pengundi Melayu. Sokongan terhadap BN di catat meningkat di kebanyakan saluran-saluran yang mempunyai majoriti pengundi Melayu. Sebagai contoh, saluran Permatang Ara yang mempunyai 97% pengundi Melayu, mencatatkan peningkatan sokongan terhadap calon BN dari 40.6 % pada tahun 2008 kepada 43.3% dalam PRK ini. Ini bermakna peningkatan sokongan 2.6%.

Pada keseluruhannya, kebanyakan saluran yang mempunyai majoriti pengundi Melayu didapati mencatatkan peningkatan sokongan 3% kepada calon BN.

Keputusan PRK Manek Urai , Kelantan, baru-baru ini juga mencatatkan peningkatan sokongan hampir 7 % terhadap BN berbanding dengan sokongan yang di perolehi oleh BN dalam PRU12. Begitu juga, BN mencatat peningkatan yang signifikan dalam peratusan sokongan di kalangan pengundi Melayu dalam PRK Bukit Gantang,Perak, baru-baru ini.

Keputusan pilihan raya kecil di kawasan-kawasan yang mempunyai majoriti pengundi Melayu jelas menunjukkan pengundi Melayu kembali menyokong BN. Manakala, peratus pengundi Cina keluar mengundi merosot dalam PRK di Kuala Terengganu dan Permatang Pasir kerana diandaikan mereka menolak calon PAS.

Pada keseluruhannya, walaupun peratusan peningkatan sokongan terhadap BN dikalangan pengundi Melayu adalah kecil, tetapi ianya membayangkan berlakunya perubahan besar dalam sikap, sokongan dan pemikiran politik di kalangan pengundi Melayu.

Pada masa yang sama, sikap pengundi Cina terhadap PAS juga didapati berubah sejak PRU12,malah sokongan politik bagi calon PAS di kalangan pengundi Cina kian merosot .

Sejak PRU12, Pakatan Rakyat juga dikesan tidak mampu menembusi dan mengekal sokongan politik di kalangan pengundi Melayu yang diperolehi dalam PRU12.


Sesungguhnya, sokongan pengundi Melayu terhadap BN jelas kelihatan meningkat sejak YAB Dato’ Sri Mohd.Najib Tun Rzak mengambil alih teraju kepimpinan kerajaan. Perubahan besar dalam persepsi terhadap BN di kalangan pengundi bukan Melayu juga dijangka berlaku apabila kaum bukan Melayu dapat memahami dan menghayati gagasan 1 Malaysia yang diumumkan oleh Najib baru-baru ini.http://anwaribrahimblog.com/2009/08/27/permatang-pasir-pr-menang-di-semua-saluran/

Sekiranya dasar-dasar kerajaan yang dianggap adil bagi semua kaum yang diumumkan oleh PM dibawah gagasan 1 Malaysia itu dilaksanakan dengan berkesan,maka sebahagian besar pengundi Melayu dan bukan Melayu akan kembali menyokong BN menjelang Pilihan Raya Umum Ke 13. Pakatan Rakyat kini menghadapi dilema dalam mengekalkan sokongan politik di kalangan pengundi Melayu dan bukan Melayu kerana perjuangan PR bukanlah bagi membela kepentingan rakyat seperti digempargemburkan dalam PRU12,malah bagi membela seorang individu tertentu.

Wednesday, August 12, 2009

PILIHAN RAYA KECIL PERMATANG PASIR: PELUANG BN MENANG CERAH


DUN N.11 Permatang Pasir

Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) mengumumkan pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri (DUN) Permatang Pasir akan diadakan pada 25 Ogos 2009 , awal Ramadan, dan penamaan calon pula 17 Ogos 2009. Pelbagai ramalan dan jangkaan dibuat tehadap jaguh dalam pilihan raya kecil DUN N.11 Permatang Pasir.

DUN Permatang Pasir merupakan salah satu DUN dalam kawasan Parlimen Permatang Pauh di Negeri Pulau Pinang, yang dikuasai oleh PKR, DS Anwar Ibrahim. Kedudukan ini mendorong sesuatu pihak tertentu meramalkan PAS akan memenangi pilihan raya kecil ini. Malah, kehadiran bulan Ramadan bakal memberikan kemenangan kepada PAS dalam mempertahankan DUN Permatang Pasir.

Pilihan raya kecil ini diadakan berikutan penyandangnya Dato’ Mohd. Hamdan Abdul Rahman, yang mewakili Parti PAS, meninggal dunia kerana sakit jantung pada 31 Julai 2009. Dato’ Mohd. Hamdan Abdul Rahman adalah wakil tunggal parti PAS dalam Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang.

Permatang Pasir adalah satu daripada tiga kerusi negeri dalam Parlimen Permatang Pauh yang diwakili Ketua Umum KeADILan, Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dalam pilihan raya umum 2008, Mohd Hamdan memperolehi 11,004 undi, menewaskan calon BN dari Umno, Ahmad Sahar Shuib dengan majoriti 5,433 undi. Ahmad Sahar mendapat 5,571 undi. Undi rosak yang dicatatkan adalah 227. Peratus keluar mengundi adalah 82.57%.

Pecahan Pengundi Mengikut Kaum

Jumlah pengundi berdaftar bagi kerusi N.11 Permatang Pasir adalah seramai 20,350 pengundi, termasuk 14,715 pengundi Melayu (72.31%), 5,278 pengundi Cina (25.94%), 327 pengundi India (1.61%) dan 28 pengundi lain-lain kaum (0.14%).

Dalam konteks cara hidup pengundi Permatang Pasir pula, sebahagian besar pengundinya tinggal dalam taman perumahan yang berbentuk sederhana, kampong dan setinggan. Sebahagian besar pengundi nya terdiri daripada golongan petani, pekedai runcit dan pekerja kilang yang berpendapatan pertengahan (middle-class) .

Pola Pengundian

Berhubung dengan pola pengundian, keputusan pilihan raya sejak 1986 jelas menunjukkan bahawa UMNO dan PAS mempunyai jumlah penyokong yang seimbang dalam DUN ini. PAS didapati mendahului BN (UMNO) dengan perbezaan undi yang kecil iaitu hanya dengan kadar 5 peratus sahaja sehingga PRU12. Namun, pada PRU12, PAS
mendahului BN kerana dilaporkan mendapat sokongan pengundi Cina.

Sokongan BN dan PAS seimbang

Sokongan PAS meningkat dalam PRU12 kerana, sambil sokongan pengundi Melayu didapati seimbang antara BN dan PAS, sebahagian besar pengundi Cina condong memihak parti pembangkang (PAS) kononnya untuk menunjukkan tanda protes terhadap BN.

Pengundi bukan Melayu, terutamanya pengundi Cina dilaporkan terpengaruh dengan dakwaan Penasihat PKR, Dato Seri Anwar Ibrahim kononnya UMNO mendominasi parti-parti komponen dalam BN, termasuk MCA, MIC, GERAKAN dan UMNO hanya memperjuangkan hak dan kepentingan kaum Melayu sahaja. Dakwaan yang tidak berasas ini telah mempengaruhi sebahagian besar pengundi Cina, malah menyebabkan hampir 90 % pengundi Cina di DUN ini keluar mengundi calon PAS.

Strategi PAS menawan pengundi Cina

Selain itu, ada juga beberapa sebab dan strategi PAS yang menyebabkan pengundi CINA condong kepada PAS dalam PRU12. Antara sebab utama yang menyebabkan pengundi Cina menyokong parti PAS adalah strategi PAS bagi memikat hati pengundi Cina iaitu menggugurkan perjuangan matlamat menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara Islam. Malah, memperkenalkan slogan 'PAS untuk semua’. PAS didapati berkompromi kepentingan politik yang berteraskan Islam hanya untuk memancing undi bukan Melayu.

Selain itu, faktor komposisi pengundi Cina yang signifikan (27%) juga merupakan faktor utama yang menyebabkan kerusi DUN Permatang Pasir dimenangi oleh calon PAS dalam PRU12. Hampir 90 % pengundi Cina memihak calon PAS telah menyebabkan DUN Permatang Pasir dimenangi oleh PAS dengan majoriti 5,433 undi dalam PRU12.

DUN Permatang Pasir bukanlah merupakan kubu PAS seperti dilaporkan dalam media yang dipelopori oleh parti-parti pembangkang. Malah, DUN ini pernah dikuasai oleh BN (UMNO).
Pengundi Cina penentu keputusan

Namun, sejak tahun 1986, PAS didapati menyusup masuk (inroads) beransur-ansur dalam DUN ini bagi mendahului sokongan BN. Dengan ini, BN dan parti pembangkang masing-masing dikatakan mempunyai hampir 7,500 penyokong setia dalam DUN Permatang Pasir. Manakala, hampir 3,000 pengundi atau 15 % didapati mempunyai pendirian dan cita rasa politik yang tidak tetap, malah memilih calon berdasarkan isu semasa. Peratus pengundi setia tersebut jelas menunjukkan bahawa sokongan bagi PAS dan BN adalah lebih kurang seimbang, terutamanya di kalangan pengundi Melayu. Apa yang mampu menentukan keputusan dalam pilihan raya kecil ini adalah undi pengundi Cina.

Isu Utama

Akhir-akhir ini pengundi Cina dilaporkan melahirkan perasaan tidak puas hati terhadap PAS kerana beberapa sebab . Antaranya:

• Kerajaan PAS di negeri Kedah meroboh pusat memelihara
khinzir di Alor Setar,Kedah;

• Wakil PAS dalam Kerajaan PR Selangor melarang
penjualan minuman keras, bir, di kedai-kedai runcit di
Shah Alam,Selangor;

• Ahli Parlimen PAS tidak menyokong Ketua Menteri Lim
Guan Eng dalam mengurus hal Kg.Buah Pala di Negeri
Pulau Pinang;

• Kerajaan PR Pulau Pinang tidak melayan, malah tidak
melantik ADUN tunggal PAS sebagai ahli EXCO kerajaan
negeri;.

• Kepimpinan Kerajaan Negeri Kedah yang diketuai oleh
PAS menekan ADUN tunggal DAP yang hampir meletakkan
jawatannya di Kedah;

• Seorang pemimpin PAS, selaku EXCO Hal Ehwal Agama Islam, mengkritik secara terbuka terhadap seorang Ahli ECXO dari DAP, malah mendesak pemimpin DAP tersebut digugurkan dari barisan EXCO Selangor;

• Pemimpin-pemimpin PAS laku kurang adil dan tidak menunjuk semangat setia kawan sepasukan terhadap pemimpin-pemimpin DAP di Selangor, Kedah dan P.Pinang;

• Penyokong setia PKR kurang senang dengan ketrampilan kepimpinan PAS berbanding dengan ketokohan DS Anwar Ibrahim dari PKR;

• Pngundi DUN ini merasa calon PAS tidak mampu
membawa pembangunan dan kemajuan kepada DUN ini
dalam konteks meningkatkan pendapatan keseluruhan
penduduk DUN ini.


Isu-isu tersebut di atas dijangka akan mempengaruhi pengundi Cina di DUN Permatang Pasir supaya menolak calon PAS dalam pilihan raya kecil ini.

Politik Perkauman

Pada masa yang sama, parti-parti pembangkang, terutamanya DAP
sering membangkitkan isu-isu yang berkaitan dengan kekuatan ummah, kepentingan politik dan ekonomi kaum Melayu, Raja-Raja Melayu, Bahasa Melayu dan sebagainya secara terbuka. Parti PAS dilihat bersama dengan DAP dalam tuntutan yang tidak munasabah.

Perkara tersebut telah menimbulkan pengundi Melayu berkecil hati malah mendorong mereka menarik balik sokongan yang diberikan kepada PAS dalam PRU12. Ini jelas terbukti dalam pilihan raya kecil Manek Urai,Kelantan. Keputusan pilihan raya kecil Manek Urai jelas memaparkan kehakisan peratus sokongan Melayu terhadap calon PAS dan peningkatan sokongan pengundi Melayu terhadap calon BN.

Isu Teoh Beng Hock

Dalam pada itu, kematian Teoh Beng Hock di Selangor dijangka menjadi isu utama dalam kempen pilihan raya kecil ini bagi memikat hati pengundi Cina. Namun, sebahagian besar komuniti Cina didapati melahirkan perasaan puas hati terhadap usaha-usaha yang telah diambil oleh kerajaan kepimpinan Dato’ Seri Najib Tun Razak. Kerajaan sedang mengambil langkah-langkah yang sewajarnya dalam mencari punca kematian supaya dapat menegakkan keadilan terhadap keluarga Teoh Beng Hock.

Kekuatan UMNO mantap

Memandangkan DUN N.11 Permatang Pasir terletak dalam kawasan Parlimen Permatang Pauh, yang dianggap kubu kuat parti PKR, malah bersempadan dengan kawasan DUN N.12 Penanti, yang juga merupakan kubu PAS, ada pihak yang berpendapat bahawa kedudukan geografikal kawasan ini akan menguntungkan PAS berbanding dengan BN. Tetapi, pada hakikatnya, sebahagian besar pengundi Melayu di DUN ini adalah penyokong UMNO sejak dulu lagi, dan mereka dilaporkan meninggalkan BN dalam PRU12 kerana timbul masalah dalaman dalam parti UMNO. Masalah dalaman yang berbangkit tempoh hari telahpun diselesaikan dan dengan itu penyokong UMNO dijangka akan kembali menyokong calon UMNO dalam pilihan raya kecil ini.

PR menghadapi masalah dalaman

Sebaliknya, Pakatan Rakyat pula kini dilaporkan menghadapi sindrom masalah dalaman antara rakan-rakan bersekutu, terutamanya antara DAP dan PAS di negeri-negeri yang ditadbir PR. Malah, rakyat pelbagai kaum, terutamanya kaum Melayu dan India melahirkan perasaan tidak puas hati dengan PR kerana PR gagal menunaikan janji-janji pilihan raya. PR lebih menumpukan perhatiannya dalam mencari kesalahan kerajaan BN daripada menunaikan janji-janji dan menyampaikan perkhidmatan yang berkualiti kepada rakyat seperti dijanjikan dalam PRU12 tanpa mengira kaum, agama dan etnik. Perkembangan terbaru dalam medan politik dan hubungan antara parti-parti yang menyertai PR ini dijangka akan mempengaruhi pengundi di DUN Permatang Pasir menolak calon PAS dan memilih calon BN.

BN mampu membela semua kaum

Sebahagian besar rakyat Malaysia kini sedar bahawa BN merupakan satu pakatan yang tulen antara parti politik yang mewakili pelbagai kaum dan etnik di Malaysia yang bermatlamat membela, mempertahankan dan memartabatkan bukan sahaja agama Islam malah hak keistimewaan orang Melayu sambil memelihara kepentingan-kepentingan sah kaum bukan Melayu, termasuk agama, bahasa, kebudayaan warga bukan Melayu berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. Kesungguhan dan komitmen BN dalam perkara ini terserlah dan diberi nafas baru dalam konsep 1 Malaysia, yang diumumkan oleh Najib Tun Razak apabila beliau mengambil alih kepimpinan negara dan BN.

BN mampu menyedia peluang pekerjaan

Selain itu, rakyat sedar bahawa hanya BN mampu menyediakan pelbagai peluang perniagaan dan pekerjaan. Menurut laporan kerajaan PR dalam sidang DUN Pulau Pinang pada 11.8.2009, sejak 6 bulan kebelakangan ini, hampir 2,082 orang kehilanagan kerja di Pulau Pinang (Jan-1107,Feb-566,Mac-654,April-453,Mei-355 dan Jun-54). Ini jelas menunjukkan bahawa kerajaan PR yang dipimpin oleh DAP tidak mampu menyediakan peluang pekerjaan bagi rakyat Pulau Pinang,malah tidak cekap mengurus ekonomi negeri.Ketidak cekapan PR dalam mentadbir negeri dijangka akan membeban rakyat dalam masa terdekat.

Tiada pendapatan yang mencukupi bagi orang Pulau Pinang akan menimbulkan masalah kurang kuasa membeli di kalangan rakyat. Maka, masalah ini dijangka akan merugikan pekedai-pekedai Cina yang mengharapkan pendapatan dari perniagaan kecil-kecilan di Permatang Pasir. Gejala terbaru ini dijangka akan menimbulkan kebimbangan di kalangan pengundi Cina bagi terus menyokong PAS dalam pilihan raya kecil nanti.

Sokongan BN meningkat

Berdasarkan perkembangan terbaru dalam medan politik di Malaysia sejak Najib mengambil alih teraju kepimpinan negara, terdengar desas-desus bahawa hampir 65% pengundi Melayu, 50% pengundi Cina dan 70 % pengundi India dijangka menyokong calon BN dalam pilihan raya kecil ini.Kedudukan inilah yang menyebabkan, malah mendorong Najib Tun Razak, selaku pengemudi BN, membuat kenyataan bahawa BN akan menunjukkan prestasi yang baik, malah mampu memenangi pilihan raya kecil Permatang Pasir pada 25 Ogos 2009.

Peluang BN menang cerah

Ada yang mengutarakan pendapat bahawa kehadiran bulan Ramadan akan memberi kemenangan kepada calon PAS. Sesungguhnya, bulan Ramadan bukan hanya akan memberi rahmat kepada PAS, malah seluruh umat Islam akan didatangkan rahmat dan kejayaan, termasuk calon BN.
Sunday, August 9, 2009

Filtering Internet Is A Noble Initiative

Lately, Dato' Seri Utama Dr.Rais Yatim, Minister of Information,Communication and Culture, has proposed to 'filter the internet' to curb and avert the proliferation of the 'porn culture' among our young netizens. The proposal to filter the internet is not to curb the freedom of bloggers, who pos comments and critism on government policies and leaders as alleged by some quarters.

Dr.Rais Yatim's intention is to 'filter' some undesireble elements, such as the child pornography, pass on freely to our young netizens. The pornography culture will certaintly give rise to hedonism among our young citizens. We are aware that lately the cases of free sex, incest,adultery, fornification, gay movement and all sorts of hedonistic and ill behaviours are making inroads in our society,particularly among young citizens. This is a very dangerous trend and it is not augur well for our young nation. We have to put a stop to this phenomenon before it become an endemic social disease among our younger generation.

Hence, let us not influenced by the western media who alleged that Dr.Rais's proposal may shun away the foreign investers investing in our country. The Malaysian government is ambitious and has embarked on a plan to broaden the broadband network coverage to every nook and corner of Malaysia, urban as well as rural, peninsular as well as East Malaysia. The government's intention is not only to narrow the digital divide among the people and regions but also to provide an internet access Malaysians of all walks of life.

So, it does not make sense and it is not fair to o conclude that Dr.Rais Yatim's proposal to filter the internet will jeopadise our economy. We shoud be aware of the agenda of some quarters's who areall out to colonize us , a neo-colonization , through the free flow of western , pornography, which is deemed to be against our basic tenets and precepts of the religions of Malaysians.

Hence, Let us not fell prey to the Western propaganda, but give our undivided support to Dr.Rais Yatim's noble initiative of regulating access to internet among netizens in order to save our children, the future leaderes of this great nation, Malaysia.

Sunday, July 26, 2009

WILL DAP STOP BLAMING BN AND HINDRAF AND FIND WAYS TO RESOLVE KG.BUAH PALA ISSUE.

Lim is asking the Kg.Buah Pala residents to meet him to resolve the issue without a A lawyer representing the affected residents. Why should he worry about the presence of a lawyer when he talk AND PREACH about tranparency.

Lately, Lim also outpour his anger against HINDRAF.But remember, Kg. Buah Pala issue is close to Indians heart. HINDRAF is merely doing their work to defend the legitimate rights of Indians. Lim and his supporters should not paint a picture that HINDRAF is over board or being demanding too much for Indians. Then there is no difference between BN and DAP regards to an Indian’s interest and wellbeing.. Both don’t care when it comes to Indian problems.

Indians all over Malaysia demand Lim Guan Eng to answer the questions posted by a concerned penangite elsewhere.The blogger argues why isn't Lims's DAP government is hesitating to give a transparent statement of facts on the whole situation. Who are the perpetrators of this land scam? And, if proven, surely there is a legal and moral obligation for this government to step in and revert the land title to its original status quo.

Was the Brown Housing Trust which holds the Kg.Buah Pala property has been properly and legally constituted the land titles given to the respective Indian villagers of Kg.Buah Pala? and if so, how did this dissolution came about, who did it, when and why, etc? If there are illegalities, Lim's government should charge the perpetrators for fraud, gross dereliction of public duties, and shirking their fiduciary responsibilities.

Why is that the PAS and PKR senior representatives of Pakatan Government were there with Uthayakumar on July 5, and no DAP personnel were there at all - let alone the two Lims –It shows that the DAP leaders are adopting a lackadaisical attitude when come to handle the problems faced by Indians.

DAP and Lim has double standard when it comes to handle issues faced by various races in Malaysia. We observe this by going through Lim Guan Eng's statements on Chinese issues compared to Indian or Malay issues.

The following is a write up and comment by the concerned penagite which displays evidently of Lim double standard of highest degree. I reproduce it for readers considerations:

At The Save Bukit Cina 20th Anniversary Dinner on Nov 28, 2004 Lim said “ DAP’s success in saving Bukit China from being demolished by the then BN and MCA in 1984 shows the importance of preserving important cultural and historical heritage over development projects for the sake of private gain. Both BN and MCA saw only ringgit signs when they proposed leveling the oldest Chinese cemetery in Malaysia to build houses, shophouses and shopping complexes.”

comment: See the hypocricy in his words. What we are now saying about Kampong Buah Pala and about the move to level the only remaining Indian Heritage Village in Penang is that it is a heritage location and must remain so for all of posterity . But does he care. He seems to be more interested in pleasing his investor benefactors all in the name of the ringgit signs he talks about"

Lim continues “…..Unlike BN and MCA may see ringgit signs in the largest piece of available land in the centre of Melaka town, DAP and the people of Melaka saw 3 important links in preserving Bukit China namely:

• cultural and historical heritage not only for the Chinese community but also as an important mark of friendship between Chinese and Malays when Princess Hang Li Po married the Melaka Sultan;

• environment heritage in providing a green lung that made Melaka a more natural and livable area for resident apart from helping to maintaine its historical atmosphere; and

• an important tourist site that attracted foreign tourists and revenue helping Melaka’s economy.

comment : So is Penang different from Melaka that the logic does not apply, or is it because it is Indian heritage and the logic does not apply because the Indians are too powerless to matter, or it is because he is now Chief minister and the logic does not apply any more. Everything of what he said about Bukit Cina applies to Kampung Buah Pala but that does not matter anymore.

In that same speech he goes on to say “…It is indeed shocking how UMNO Kota Melaka can be allowed to owe quit rent for 25 years of RM 83,701.15 and UMNO Jasin allowed to owe cukai pintu for 18 years of RM 83,701.15 without any action taken. In contrast there have been cases where private landowners who owe only 2 years in quit rent have their land confiscated by the state government. UMNO and MCA should be ashamed for not respecting the law even though they are the government..”

comment: We are saying that there is fraud involved in the sale of land not owned by Penang State to a private developer. But he chooses to totally ignore this point as it will instantly make the sale null and void. This will turn the whole picture around – something he is showing clearly he does not want to do now. Which bigwig is he trying to protect like UMNO in Melaka? Guan Eng should be ashamed for not respecting the law even though he is the government, by not taking action on such fraudulent activity within his Government.There seems to be a very clever and silent conspiracy involved in this multimillion ringgit deal - between some bigwig developer, The State administrators through their cooperative and guan Eng.

All his arguments that he cannot do anything other than pay compensation to the Villagers do not hold water as he is nowhere near exhausting all the options available. He has held his position steadfastly reiterating like a parrot that he could not do anything against a federal court order, as if that was what we are asking him to do. He is playing very dumb here. This is a very well disguised dumbness for all I care.

His argument that this sale will affect investor confidence is utter nonsense as the instability that will be caused by any move to raze the village is much much more and he full well knows that, which is why he is in such a hurry to sweep the problem away, by teasing the Villagers and offering the Villagers compensation for their land.

His argument about the precedence this will create is just more rubbish – this is the kind of precedence any government will want to set, which touts Competency, Transparency and Accountability as its operating philosophy.

Malaysian Indians all over Malaysia should take note and be aware of DAP's drama,particularly LGE attitude towards Indians and HINDRAF. From the above posting and argument by a concerned citizen , one cannot dismiss or deny that Lim sees the ringgit signs more than the need to safeguard a historical and cultural heritage of Indians.

Thursday, July 23, 2009

A ROYAL COMMISSION INQUIRY ON MACC

Datuk Seri Najib Tun Razak expressed his heartfelt condolences to Teoh’s family.

Incidently, the cabinet chaired by Prime Minister , Datuk Seri Najib Tun Razak , on 22nd July 2009 decided that a royal commission of inquiry will be set up to examine the methods used by Malaysian Anti Corruption Commission (MACC) to question suspects and witnesses in order to determine if human rights were violated in the case of Teoh Beng Hock.

A separate inquest headed by a magistrate will also to be set up to determine the cause of Teoh’s death

Teoh Beng Hock, 30 years, the political aide to Selangor New Village Development and Illegal Factory Task Force Committee chairman Ean-Yong Hian Wah, from DAP, was discovered dead lying on a fifth floor of Plaza Masalam, Shah Alam. He is suspected to have fallen from the 14 th floor where the MACC office is located. MACC summoned Teoh on July 15 in a probe into allegations of misuse of funds by state lawmakers

Since then, the public demanded for a royal enquiry to investigate the cause of Teoh’s death . Pakatan Rakyat as well as MCA, MIC,GERAKAN and UMNO Youth called the government to set a royal commission of inquiry to clear the doubt set in regards the cause of Teoh’s death.

It was reported elsewhere that public are perplexed over the increasing number of death in police custody lately. But, now the public were shocked to hear an aide of a politician who was summoned to MACC office for an interrogation as witness and not as a criminal suspect was found dead. Teoh’s death has cast doubt on public’s mind not only about the cause of Teoh’s death but also on methods and procedures used by MACC in interrogation.

Meanwhile , the public should exercise patience and not mix this unfortunate incident with political interest or elements. The political parties should also refrain from making statements to exploit this unfortunate tragedy for their political mileage.

Najib also assured that the findings of the police investigations will be made public and the family of Teoh will be informed of the outcome of the investigations . Police is reported elsewhere that they have completed 60% of their investigations into Teoh’s death.So, the findings will made public as soon as possible.

Najib’s government attest to the principle of every mans life to be sacrosanct .So, his government will take every effort to find out the truth to upheld justice to Teoh’s family.

By setting up royal commission of inquiry, Najib has evidently manifested that he walks the talk. His government cares about public’s views and perceptions as he pronounced in his 1 Malaysia concept. .

At this point, Lim Kit Siang’s of DAP comments that Najib’s announcement ‘fall short of public expectations and is unsatisfactory’ is uncalled for and ridiculous. His comments will confuse the public about the inquiry.

On contrary, the general public across political affiliations , race, ethnic and religion are anxious and welcome Najib’s announcement to set up the royal commission of inquiry because the inquiry will expose the cause of Teoh’s death.

With this royal commission’s findings, public earnestly hope that the government will not only enhance the MACC’ image and intergrity but also make sure that similar case would not happen in future.

Monday, July 20, 2009

KPI MENJAMIN PERKHIDMATAN KERAJAAN YANG MEMUASKAN RAKYAT

Istilah Key Performance Indicators ( KPI) kini menjadi bahan perbualan dan perbincangan di kalangan rakyat Malaysia, malah menjadi bahan debat di Parlimen sejak Dato’ Seri Mohd.Najib Tun Razak mengumumkan bahawa KPI akan diperkenalkan dalam pentadbiran kerajaan.

KPI akan meliputi semua perkara yang berkaitan dengan jentera perkhidmatan kerajaan. Agensi-agensi kerajaan perlu mengamalkan pendekatan people-friendly atau mesra rakyat dalam menyampaikan perkhidmatan kerajaan .
Kerajaan kepimpinan Najib amat menyedari bahawa kecekapan dan kualiti penyampaian perkhidmatan kerajaan adalah penting dalam melahirkan sebuah masyarakat yang berkualiti sekaligus menjamin kepuasan rakyat terhadap kerajaan.

Kerajaan kepimpinan Najib mementingkan pelaksanaan dan prodaktiviti golongan penjawat awam yang berkhidmat dalam pelbagai jabatan dan agensi kerajaan termasuk ahli-ahli kabinet atau menteri dan timbalan-timbalan menteri.

Sehubungan ini, kerajaan pimpinan Najib Tun Razak memperkenalkan KPI dan KRI bagi menilai keberkesanan jentera kerajaan.

KPI dan KRI juga dijangka akan membantu menjayakan konsep 1 Malaysia yang berteraskan pada tema Rakyat Didahulukan dan Perkhidmatan Di Utamakan. Pembaharuan pendekatan bagi mengurus pentadbiran kerajaan yang diperkenalkan oleh Najib dijangka akan meningkatkan prestasi serta kualiti perkhidmatan kerajaan, malah kualiti hidup rakyat Malaysia.

Penerimaan dan pengamalan pembaharuan tersebut dikalangan penjawat awam dijangka akan menjana sebuah negara dan rakyat Malaysia yang berjaya dan maju dalam abad 21.

Sehubungan dengan usaha menjana Malaysia sebagai sebuah negara yang maju dan membangun, Najib menengahkan beberapa elemen yang umumnya terkandung dalam masyarakat yang bersifat competitive dan berjaya. Antara nilai-nilai yang di utarakan oleh Najib sebagai budaya yang harus diterapkan di kalangan rakyat Malaysia (Aspirational values) bagi menjamin kejayaan dalam abad 21 atau adalah :

· Budaya kecemerlangan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab (Culture of excellence)
· Budaya mementingkan dan menguruskan masa dan meningkatkan kecekapan (Culture
of Precision)
· Memberanikan untuk menerap perubahan dan menjejah menemui peluang-peluang baru
(Courage to innovate & explore)
· Mementingkan elemen meritokrasi dalam melantik dan menempatkan pejawat awam
berdasarkan Perlembagaan Persekutuan dan Dasar-dasar kerajaan (Meritocracy in
assigning task)
· Menerapkan budaya kesetiaan kepada negara yang tidak berbelah bahagi (Unwavering
royalty)
· Ketabahan dalam menghadapi suasana persekitan yang kurang baik atau bencana
(Preserverance in the face of adversity)
· Mementingkan intergriti dalam semua hal-hal pengurusan dan transaksi (Intergrity in all
matters)

Apakah yang dimaksudkan dengan KPI ? KPI adalah di rujuk kepada penunjuk-penunjuk utama yang digunakan sebagai kayu ukur untuk mengukur pencapaian sesebuah organisasai bersandarkan matlamat organisasi masing-masing. Ini bermakna, KPI adalah berkaitan dengan pelaksanaan atau performance sesebuah organisasai,malah menjadi penunjuk pencapaian pelaksanaan organisasai masing-masing dalam satu jangka waktu yang tertentu. Ini bermakna, KPI adalah alat pengurusan yang biasanya digunakan untuk mengurus performance.

Sesungguhnya, pelaksanaan atau Performance yang umumnya dikenali sebagai prodaktiviti sesebuah organisasai boleh dicapai melalui pengurusan yang cekap dan sempurna. Manakala, pengurusan prodaktiviti pula memerlukan satu pendekatan yang sistematik. Dalam hal mengukur pencapaian atau prodaktiviti dengan sistematik, para pakar pengurusan menggunapakai KPI sebagai kayu ukur utama bagi mengukur pelaksanaan atau prodaktiviti serta keberkesanan sesebuah organisasi dan anggotanya.
Dengan lain perkataan, KPI boleh ditafsirkan sebagai penunjuk pencapaian sesebuah organisasai dan anggotanya dalam satu jangka masa yang tertentu berlandaskan matlamat organisasinya.

Manakala, Key Result Indicators (KRI) pula adalahlah dirujuk kepada penunjuk-penunjuk utama yang menunjukkan hasil pelaksanaan sesebuah organisasi dan anggotanya. KRI adalah berkaitan secara langsung dengan KPI dalam konteks pengurusan pelaksanaan atau prodaktiviti sesebuah organisasi dan anggotanya.

Najib Tun Razak mengumumkan bahawa kerajaan akan memperkenalkan KPI dan KRI sebagai alat utama dalam mengukur keberkesanan kerja atau prodaktiviti sesebuah Kementerian, Jabatan , agensi kerajaan malah menteri-menteri kabinet beliau.

Umumnya, sebelum KPI ditentukan bagi mengukur pencapaian atau prodaktiviti sesebuah organisasai, perlulah organisasai itu terlebih dahulu menganalisis visi, misi dan matlamat serta mengenal pasti stake holders organisasinya.Penganalisis matlamat (goal) organisasi dengan teliti akan membantu organisasi masing-masing dalam menentukan penunjuk-penunjuk pencapaiannya. Dengan ini jelas bahawa KPI adalah merupakan satu penunjuk utama pencapaian matlamat organisasinya.

Sehubungan ini, setiap organisasi hendaklah membentuk dan menentukan KPI masing-masing dalam usaha mengukur pelaksanaan organisasi masing-masing. KPI yang terbaik adalah KPI yang berlandaskan malah mengambarkan matlamat organisasi dan boleh di ukur. KPI yang telah ditentukan oleh pengurusan dalam sesebuah organisasi hendaklah disebar luas kepada semua lapisan dan kategori anggota organisasi masing-masing melalui pelbagai saluran dan kaedah malah hendaklah difahami dan hayati oleh setiap anggota dalam organisasi.

KPI yang baik harus mempunyai ciri-ciri berikut:

· Pencapaian yang boleh di ukur,
· Matlamat yang dipersetujui lebih awal
· Membayangkan faktor-faktor kejayaan dalam organisasi

Umumnya , KPI yang dianggap terbaik mengandungi ciri-ciri S.M.A.R.T. saperti berikut:

S- Specific (Khusus)
M- Measuarable (Boleh diukur)
A- Achievable ( Boleh dicapai)
R- Relevant ( Bersesuaian)
T- Time based goals ( Jangka masa yang tertentu)

Kesimpulannya, setiap fungsi dan program yang dilaksanakan oleh sesebuah organisasi hendaklah ditumpukan bagi mencapai KPI organisasi masing-masing. KPI sesebuah organisasai akan menunjukkan apakah faktor kritikal dan penting dalam organisasasi, malah akan menunjukkan apakah usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam organisasi dalam satu jangka masa yang tertentu untuk mencapai matlamat yang telah ditentukan lebih awal bagi memuaskan pelangannya.

Dalam konteks KPI kerajaan, Najib Tun Razak telah menggariskan malah menetapkan kepuasan rakyat terhadap perkhidmatan kerajaan sebagai KPI bagi kerajaan kepimpinan beliau.

Dalam konteks ini, menteri dan agensi-agensi kerajaan dibawahnya hendaklah menentukan KPI masing-masing bagi mengukur pelaksanaan dan penyampaian perkhidmatan agensi masing-masing kepada rakyat .

Aras Kepuasan rakyat terhadap perkhidmatan yang disajikan oleh agensi-agensi kerajaan akan menunjukkan tahap pencapaian KPI agensi-agensi masing-masing, sekaligus penyempurnaan pelaksanaan perkhidmatan kerajaan yang memuaskan. Kepuasan rakyat yang tinggi terhadap perkhidmatan kerajaan dikalangan rakyat akan membantu meningkatkan sokongan rakyat kepada kerajaan sekaligus kepimpinan YAB Dato’ Seri Mohd.Najib Tun Razak.

Thursday, July 9, 2009

PROGRAM PENGAJARAN SAINS & MATEMATIK DALAM BAHASA INGGERIS DIMANSUHKAN

Kerajaan kepimpinan YAB Dato’ Seri Mohd.Najib Tun Razak telah membuat keputusan bahawa mata pelajaran Sains dan Matematik (PPSMI) akan diajar dalam Bahasa Melayu di sekolah kebangsaan dan dalam bahasa ibunda, Mandarin dan Tamil di sekolah-sekolah Jenis Kebangsaan mulai tahun 2012. Keputusan baru tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2012 bagi darjah satu ,darjah empat, tingkatan 1 dan empat secara serentak. Kelas matrikulasi dan tingkatan enam tidak terlibat dalam peraturan baru ini.

Namun, pelajar-pelajar yang telahpun menyertai program PPSMI sejak ia diperkenalkan enam tahun sabelumnya akan di beri peluang untuk menduduki peperiksaan bagi mata pelajaran tersebut dalam bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu sehingga 2014.

Pada masa yang sama, pengajaran Bahasa Inggeri akan dipertingkatkan di semua aliran sekolah rendah kerana kecekapan dan kemahiran penggunaan bahasa Inggeris di kalangan pelajar-pelajar semakin turun,malah merosot sejak program PPSMI diperkenalkan.

Keputusan kabinet tersebut disambut baik oleh semua lapisan dan golongan masyarakat. Ibu Bapa di Bandar dan luar Bandar merasa lega dengan keputusan tersebut.Pertubuhan saperti Gapena dan NUTP , termasuk parti-parti pembangkang atau Pakatan Rakyat juga menyambut baik keputusan tersebut.

Menurut Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran Tan Sri Muhyiddin Yassin, keputusan memansuhkan program PPSMI adalah dibuat demi kepentingan negara dan masa depan generasi muda dan bukan untuk kepentingan politik. Beliau bertambah lagi bahawa kerajaan tidak membuat keputusan dalam perkara ini dengan tergesa-gesa malah membuat keputusan selepas mengambil kira pandangan pelbagai kumpulan rakyat, pertubuhan-pertubuhan bahasa,budaya dan iktisas, parti-parti politik dan kajian saintifik.

Rakyat pelbagai kaum dan aliran politik ingin mencatatkan syabas kepada YAB Tan Sri Muhyiddin Yassin, menteri pelajaran kerana membuat keputusan yang bijak dan pragmatik yang dapat memuaskan keperluan semua golongan dan lapisan masyarakat.

Ibu bapa pelajar-pelajar sekolah rendah kebangsaan dan sekolah rendah jenis kebangsaan sudah tentu lega dengan keputusan kabinet tersebut.Dalam pada itu, ibu bapa juga harus bersedia berusaha bersama-sama kerajaan dalam meningkatkan kecekapan dan kemahiran penggunaan bahasa Inggeris di kalangan kanak-kanak. Budaya pengunaan bahasa Inggeris harus diterapkan di kalangan kanak-kanak semasa mereka berada di bangku sekolah rendah kerana ianya lebih mudah diterapkan dalam peringkat rendah.Usaha meningkatkan penggunaan bahasa Inggeris di kalangan kanak-kanak juga bukanlah tanggungjawab kerajaan semata-mata bahkan juga ibu bapa.

Ibu bapa di Malaysia harus ingat bahawa Bahasa Inggeris adalah bahasa antarabangsa dan menguasai bahasa Inggeris bukan bermakna kurang martabatkan bahasa kebangsaan malah adalah satu usaha bijak dalam menyediakan generasi akan datang menghadapi cabaran-cabaran global dalam abad 21.

Thursday, June 4, 2009

KONSEP 1 MALAYSIA-SATU PENILAIAN DARI PERSPEKTIF AGAMA HINDU :

YAB Dato’ Seri Mohd.Najib Tun Razak, sejurus mengambil alih teraju kepimpinan negara mengumumkan konsep 1 Malaysia, berlandaskan Perlembagaan Persekutuan dan Rukunegara, sebagai hala tuju negara menghadapi cabaran-cabaran abad 21.

Dato’ Seri Najib Tun Razak menegaskan bahawa pengakuan dan penerimaan kemajmukan rakyat Malaysia sebagai realiti adalah teras kepada konsep satu Malaysia. Malah kemajmukan rakyat harus dijadikan sebagai sumber kekuatan bagi Malaysia mencapai kejayaan demi kejayaan.

Sehubungan ini, Dato’ Seri Najib Tun Razak mengutarakan lapan cirri-ciri utama yang boleh di terapkan sebagai budaya rakyat Malaysia dalam menjayakan konsep Satu Malaysia. Antaranya adalah budaya kecemerlangan, ketabahan, rendah hati, penerimaan, kesetiaan, meritokrasi, pendidikan dan integriti.

Antara ciri penting yang harus diberi tumpuan dalam konsep Satu Malaysia adalah ciri meritokrasi dan kesaksamaan. Meritokrasi yang dimaksudkan dalam konsep ini bukan bermakna kesaksamaan yang membuta. Malah kesaksamaan bermaksud setiap rakyat yang memerlukan bantuan serta pertolongan diberi perhatian oleh kerajaan secara adil dan saksama dan tidak perlu mana-mana pihak merasa mereka akan dicicirkan atau dipinggirkan .

Dengan itu,konsep Satu Malaysia menganjurkan prinsip dan niali-nilai persaudaran dikalangan rakyat Malaysia yang bersifat majmuk. Mana-mana kumpulan masyarakat dalam Malaysia tidak perlu menganggap bahawa mereka adalah warga negara kelas dua dalam negara. Malah setiap anak Malaysia adalah potensi modal insan yang penting kepada negara.

Namun, setiap warga negara mempunyai hak dan tanggungjawab masing-masing seperti termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan.

Pendek kata, Prinsip –prinsip utama yang mendasari Satu Malaysia adalah kebersamaan (togetherness) dan kekitaan (sense of belonging) . Rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum dan etnik perlu hidup sebagai satu keluarga besar. Nilai-nilai mulia ini dijangka akan diterapkan malah menjadi cara hidup rakyat Malaysia secara satu evolusi dalam jangka masa yang panjang menjelang abad 21.


Sehubungan ini, perkhidmatan awam adalah merupakan rakan kongsi utama kepada kerajaan dalam menjayakan konsep Satu Malaysia. Penjawat awam bertanggungjawb untuk menunaikan komitmen kerajaan kepada rakyat. Justeru, Dato Seri Najib Tun Razak mengutarakan empat initiatif anjakan paradigma utama saperti berikut yang harus diterapkan dikalangan penjawat awam dalam memodenisasikan perkhidmatan awam.

4 Anjakan paradigma:

1.Anjakan daripada ketegaran kepada keanjalan –mengubah sikap kekerasan ,sombong tidak menghirau kepada sikap mengambil tahu ,tolak ansur dan berkerjasama dalam menjalankan tugas resmi masing-masing. Ini bermakna penjawat awam perlu mengubah kerangka minda ,strategi dan kaedah bekerja lama kepada yang baru bersesuaian dengan peredaran masa dan permintaan global.

2. Beralih daripada budaya output dan perbelanjaan atau kesan nyata semata-mata kepada mementingkan aspek outcome atau dampak keberhasilan secara holistik. Kaedah menilai kejayaan harus berubah dari kuantiti kepada kualiti serta impak kepuasan hati pelanggan atau rakyat.

3.Anjakan daripada birokrasi yang menyukarkan kepada birokrasi yang memudah cara dan menyenangkan rakyat . Rakyat harus melihat dan menganggap birokrasi diwujudkan untuk memudahkan rakyat mendapat perkhidmatan dab bukan sebaliknya iaitu menyusahkan orang awam mendapat perkhidmatan awam.

4. Anjakan daripada produktiviti semata-mata kepada gabungan produktiviti, kreativiti dan inovasi – penambahbaikan daripada bertokok (incremental ) kepada anjakan berganda ( quantum leap).Kaedah bekerja yang kurang mendatangkan munafaat dirombak sekaligus dengan inovasi-inovasi baru dalam mempertingkatkan prestasi penjawat perkhidmatan awam.

Ini bermakna , penjawat awam harus keluar mengubah kerangka minda, strategi dan kaedah bekerja secara holistik dalam menghadapi cabaran-cabaran baru bagi memenuhi kehendak rakyat supaya kepuasan rakyat dapat terjamin malah dapat dipertingkatkan.

Penjawat awam harus berfikir adakah berpulu-puluh juta ringgit yang dibelanjakan oleh kerajaan mendatangkan kepuasan rakyat ataupun “Are the rakyat getting value for their tax dollars??”. Rakyat adalah stakeholders atau pemilik kerajaan .Malah kepuasan hati rakyat adalah tanda aras utama kepada kejayaan sektor awam.

Dalam memenuhi matlamat tersebut , Dato’ Seri Najib Tun Razak menyeru sektor awam menampilkan penjawat awam yang berintegriti,berkebolehan,setia dan berdedikasi untuk berkhidmat demi rakyat dalam mencapai kepuasan hati rakyat malah membantu kerajaan dalam menjayakan konsep satu Malaysia.

PERSPEKTIF AGAMA HINDU

Prinsip-prinsip asas yang dimajukan dalam Konsep Satu Malaysia adalah didapati sejajar dengan nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat dalam semua agama terutamanya dalam agama Hindu. Agama Hindu menganjurkan nilai kemesraan di kalangan sesama manusia dengan ayat bermaksud “May all beings look on me with friendly eyes; may I look on all beings with friendly eyes; may we look on each other with friendly eyes” (Yajur Veda 36.18)

Secara umumnya, antara doa-doa umum yang terdapat dalam sembayang seorang penganut agama Hindu adalah seperti berikut:

1. “‘Om, sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya-ah, sarve bhadrani pashyantuma-kaschit duhkhabhag bhavet, Om shanti, shanti,”
(Terjemahan)

“ Oh, Almighty, may all (entire mankind) be happy, may all be healthy, may all experience prosperity, may none (in the world) suffer. May peace, peace, peace be unto us and all the beings of the world”

Berdoa agara seluruh umat manusia sejahtera selalu dan hidup sebagai satu keluarga besar

2. “Sarva bhuta hite ratah”

(Terjemahan)

“Work continuously for the welfare of every living being”
Berusaha untuk kebajikan seluruh umat manusia


3. “Loka samsthah sukhino bhavanto”

(Terjemahan)

“Let all be happy”
Berdoa agar seluruh umat manusia gembira selalu.

Kesimpulannya, huraian doa-doa tersebut dengan jelas menunjukkan bahawa prinsip-prinsip utama yang dimajukan dalam konsep Satu Malaysia adalah sejajar dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang dianjurkan dalam agama Hindu. Dengan ini,jelas bahawa kaum India tidak harus keberatan untuk menerima konsep Satu Malaysia malah harus menyokong menjayakan konsep tersebut sebab ianya sejajar dengan rukun-rukun asas dalam agama Hindu.

Tuesday, May 26, 2009

Embrace the Tamils to ensure long-lasting peace

I wish to share the opinion expressed by the renowned journalist, Mahendra Ved , from India. The following write-up of Mahendra Ved gives an insight of the Tamils and LTTE problems in Sri Lanka:

THE last time I wrote on Sri Lanka developments in this column, there was an angry letter from a Sri Lankan Tamil woman. Besides dubbing me "a north Indian, insensitive to Tamil aspirations", she wrote, somewhat contemptuously, that my first name resembled that of her president.
I noted the sentiments. My argument that the Tamils of the island nation deserved all support and sympathy, but not the Tigers, had not washed with her.

She is, perhaps, representative of the anger of millions more who have for the past two decades come to identify their aspirations with those of the Tigers.

Actually, they had no real choice as the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) had decimated every other Tamil group that advocated a different line and did not agree with its violent struggle.

I had met moderates like Appapillai Amrithalingam, Umamaheswaran and others in the 1980's, only to read later of their assassinations. The LTTE did not allow any other opinion to exist.

Here lies the crux. Here lies the tragedy.

The end game in Sri Lanka has been won by a determined government that gagged the media, disregarded international opinion and concerns, and ruthlessly carried the military campaign to its logical conclusion. The Tigers have been all but destroyed in their home base.

There were reports as the battle entered the last phase that some Tigers might escape to Southeast Asia and keep the resistance alive till they regain a foothold back home and in southern India. Some would have escaped to other parts of Sri Lanka as well. This is possible. If it happens, several governments that have banned the organisation have a serious task at hand.

While this is in the realm of informed speculation for now, there is no end to the woes of the Tamil populace. More than 200,000 are displaced and went through hell in the last phase. The numbers of dead, maimed, sick and homeless are still being compiled as the international community rushes in help.

According to the United Nations, roughly 7,000 ethnic Tamil civilians were killed between January, when a military offensive pushed back the rebels into a tiny enclave in the northeast, and the first week of this month.

The Tamils may feel relieved, but also fearful of retribution from the majority Sinhalas, going by the current triumphant mood after the military victory.

The vast Tamil diaspora feels angry and humiliated. In Canada, they want to try the Sri Lankan leadership for "war crimes". In some other capitals, from the safety of distance and democracy, resolutions have been passed to bring the Sri Lankans "to their knees".

This anger is understandable, considering the years of distrust from discrimination and ill-treatment that successive governments in Colombo meted out to the Tamils. Laws were passed to keep them suppressed and on the periphery of society. Violence was met with violence even among civilians. Discontent prepared the ground for resistance.

A critical look at the role of the Tigers has been long overdue. Violence was the basis of their quest for a homeland. They transformed from an armed resistance group to a guerilla force and eventually into a terrorist organisation, complete with an army, navy with submarine vessels and a small air wing.

Money kept pouring in and so did arms and ammunition. For years, Colombo kept up its carrot-and-stick policy. Only, the carrot was not juicy and sweet enough and the stick was not strong enough. For lack of political will on both sides, the conflict lingered on.

For years, the military proved a poor match to the highly motivated and organised Tigers, who killed at will not only fellow Tamils considered "traitors" but also top ministers and leaders. Even the present army chief was hit just outside his office.

At the centre of it all was the LTTE supremo, Vellupillai Prabhakaran. Much has been written about his grip on the minds and bodies of the Tamils who lived in the north and east of the island for a quarter of a century.

Now that he has met a violent death, it remains a moot point how much they loved and how much they feared him and his cadres.

The bloodletting -- more than 90,000 killed -- and Prabhakaran's own bloody end could have been averted had both sides shown sagacity. Colombo played to the Sinhala chauvinists, while the LTTE utilised each ceasefire to regroup and strengthen its hold over the territory inhabited by the Tamils.

The worst, one hopes, is over. Winning the peace will call for a clear political outline of the future by the government. Rebuilding the country will call for the government to abjure the thought of victor and vanquished.

At the end of the day, what matters is the degree to which Colombo will accommodate the Tamils in the future constitutional and administrative framework of the country.

It will be President Mahinda Rajapakse's task, therefore, to ensure the removal of such feelings through meeting the genuine demands of the Tamils. That will mean granting them equality with the Sinhalas in every sphere of political and social activity, in order for the former to identify with the rest of the country.

One cannot ignore the rather justifiable bitterness Sri Lanka's Tamils have felt about their place in the country's scheme of things. Such bitterness can only be wiped off through guaranteeing Tamil rights -- to education, to government service, to pursuing their own language and culture -- in the country's constitution.

It is time for Rajapakse and his men to show a measure of wisdom and understanding. Otherwise, their triumph will only pave the way for years of guerilla and conventional warfare.

Worse, violence that is now being window-dressed as a victory extracted by the Sri Lankan army will likely strengthen the military top brass' aspiration for power and influence in state affairs. Sri Lankan society will have to resist this phenomenon, so common across South Asia.

Tuesday, May 19, 2009

CONGRESS EMERGED VICTORIOUS IN INDIAN GENERAL ELECTION

The following is a write up on Indian Polls by MR.MAHENDRA VED, a well known journalist and columinist from India.


Era of governance by coalition continues:


SINGH is still the King. Manmohan earned a fresh term as India's prime minister after hard, closely fought, no-holds-barred parliamentary polls elected the 15th Lok Sabha last week.
He is the first to complete a full term and win another since Jawaharlal Nehru in 1962.

The worst was feared after parties and individual leaders broke ranks and the level of discourse took a plunge. Mercifully, the nation has been spared the much-feared horse-trading that would have been inevitable if the popular verdict had been fractured.

The most reassuring thing about the results is that one can hope the government will last its full five-year term, unless there is an unforeseeable mess. No need for a mid-term poll, with all its inherent uncertainties and expenses.

Equally reassuring is the perception, based on the last five years' performance, that the government will provide political stability and steer the nation's economy, buffeted by global recession, on the right course.

The reaction of the silent majority and the middle class was recorded in the form of votes. That of the business and industry has been ecstatic, more so as they think the new government need not take diktats from the communists.

But being pragmatic, even they would acknowledge that with or without such diktats, pumping in billions in rural employment and poverty alleviation projects has helped.

The new government can now concentrate on a myriad problem at home and those impacting its security and foreign relations, particularly in this highly volatile neighbourhood.

The multifarious partnership with the US, a politically unstable Nepal, an imploding Pakistan and conflict in Sri Lanka remain immediate challenges. So does watching Bangladesh from where militants of various hues pose a serious threat.

The five-year arrangement of division of labour will continue: Manmohan runs the government while Sonia Gandhi runs the Congress and the United Progressive Alliance (UPA). It augurs well for democratic functioning.

The era of governance by coalition continues. Any attempt by the Congress to act big could isolate it. The UPA stays with its sulking constituents, both winners and losers.

Chances are that Manmohan will offer ministerial posts to some like the vanquished Bihar satrap Lalu Prasad Yadav. Ever pragmatic, Yadav admitted his "mistake" in not taking Congress along in the key Bihar state.
Yadav's fate may be better than another rebel, Ram Vilas Paswan, who aspired to be India's first Dalit (the most oppressed class) prime minister. He had entered the Guinness Book of World Records in 1977 for winning with the highest vote margin in history. He lost in the same impoverished Hajipur in rural Bihar.

Another prime ministerial aspirant, Mayawati, chief minister of the most populous Uttar Pradesh state and a one-woman army, failed to emerge as a queen or a kingmaker. She must slog it out in her state and stay friendly to Delhi. Wily and ambitious Sharad Pawar, who also has a big stake in cricket, would have thrived had the UPA fared badly in making inter-alliance arrangements. He must bide his time.

Ailing octogenarian Karunanidhi spoilt Jayalalithaa's party. He performed a remarkable repeat that Tamil Nadu does not generally allow. Political pundits and astrologers had predicted a key role at the national level for "Amma", as she is called. She fared badly despite advocacy for Tamil Eelam in neighbouring Sri Lanka.

It is too early to determine if the raging conflict and the influx of Tamil refugees from the island played any role. The defeat of Vaiko, the lawmaker who threatened Tamil Nadu's "secession" from the country and Pattali Makkal Katchi would suggest that it did not.

The real loser is the Bharatiya Janata Party-led National Democratic Alliance (NDA). It may be end of the road for Lal Krishna Advani, his party's and the alliance's official nominee for prime minister. The next time on, in 2014, he will be 87 years old. It would be time for a new generation to take over.

NDA contested without the liberal Atal Bihari Vajpayee, who is ailing. Advani, despite his attempts to shed the image of a "Hindutva" hardliner and to appeal to the young, could not fit into his shoes. The BJP will now have existential problems, despite being in power in eight states. With Vajpayee out and Advani weakened, the second line of leadership may step up in-infighting.

The communists, too, are in a total mess. Their number dwindled in Parliament and the Red bastion was seriously dented in West Bengal and Kerala. The Left Front's supremacy in Bengal has ended after 32 years. But their bete noire, Mamata Banerjee, who brought it all about, has a record of erratic behaviour. She could unwittingly help the Left recover.

What worked for Congress/UPA? The Rahul factor -- his appeal to the young while campaigning across the country and his go-it-alone strategy for the party have obviously added to mother Sonia's unrelenting campaign and backroom parleys.

Rahul could debut as a minister, but perhaps not at the cabinet level. A minister of state in the Prime Minister's Office, maybe.

Manmohan himself proved a doughty campaigner. No orator and recovering after a complicated heart surgery, he undertook a punishing campaign, blasting his principal rival Advani who had needled him for the last five years. His campaign was the surprise of the poll.

Not only Punjab voted for a Sikh prime minister -- other religious minorities too have noted the quiet work of India's first prime minister who does not belong to the majority Hindu faith.

Beyond individuals, parties and alliances, it was the people who rewarded those who performed: Manmohan at the national level and in the states, chief ministers like Narendra Modi (Gujarat) and Navin Patnaik.

Writer-turned-politician Patnaik's stake-all gamble of breaking from BJP over anti-Christian violence in Orissa state yielded good dividends. This is but one example of people being tired of strife in the name of religion and caste.

Ironically, people responded well to BJP's slogan of "su-rajya" -- good governance -- but chose not to elect it for fear of social disharmony, ranging from attacking religious minorities to those visiting pubs or dressing the way they like.

This goes to underline that the individual does matter in a democracy.

END

(Malaysian politicians must take note that the individual does matter in a democracy and voters are deemed to reject parties which exploit race and religious sentiments in politics).

LTTE SUPREMO REPORTED DEAD

Sri Lankan military declared that they had brought to an end the decades old civil war by routing out the remnants of the LTTE rebels and killing their paramount leader Velupillai Prabhakaran. Prabhakaran’s deputies- Sea Tiger leader Soosai, LTTE intelligence chief Pottu Amman, political wing leader B.Nadesan and head of the LTTE’s Peace Secretariat S.Pulideevan were also reported to be killed by the government military forces. Also killed were Prabhakaran’s 24 years son Charles Anthony.

The Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) was formed in 1970's.It was brought under the leadership of Prabhakaran in year 1972 and hereafter LTTE engaged in a all out war to set up an independent homeland for ethnic Tamils. But, USA declared LTTE as a terrorist organization on 8th October 1997.

The Tamils were consist of 12 % of the Sri Lankan population. It was reported that the ethnic Tamil’s citizenship were stripped in year 1949 by the Singhalese ethnic majority government. The Tamil’s century’s old manuscript were also destroyed.The Singhalese majority government were also alleged carried out a calculated ethnic cleansing on Tamils. The Tamils were not encouraged to join public sector including armed forces.

It was reported that the marginalization and the deprivation policy practiced by the Singhalese government against the Tamil ethnic was the major factor which forced the Tamils to be defiant and take arms to set up a separate homeland for Tamils. After all Tamils were not an immigrant community in Sri Lanka. The history reveals that the Tamils were once the rulers of Sri Lanka and Sri Lanka comes under the patronage of Tamil Kingdom ever since the known history.

With the demise of LTTE forces in Sri Lanka, the Asia's longest running civil war was all but over. Yes, Prabhakaran and his army has been killed but their sacrifices will be remembered forever by the Tamils not only in Sri Lanka but all over the world.

The Tamils all over the world mourn over the demise of their hero Prabhaharan and his colleague.

Sunday, May 17, 2009

INTERNET IS CHANGING THE WAY WE LIVE

Today , 17th May 2009 , is World Telecommunication and Information Society Day. This year's theme is ' Protecting Children in Cyberspace'.

The internet has changed the way we live by connecting us to the world whilst enhancing the capabilities of many Malaysians to interact and share information among them without barrier.

The internet gives us the freedom to express our opinion through on line publications and blogs. The internet is good .Let us use this freedom wisely.

The Malaysians, made of diverse ethnic, religion,culture ,language and way of life must learn to use internet wisely in sharing information and opinions.we must use internet and blog responsibly.

we must not misuse this great invention of human kind to destabilize the unity fostered among Malaysians ever since Malaysia achieved independence or Merdeka.

The introduction and adoption of internet has given opportunity to many Malaysians to blog, particularly engage in political blogs. The political blogs which mushrooming in quantity has changed the Malaysians perception about their political beliefs and affiliations.

But we must always mindful of the information we put or receive on the internet. we must always mindful of our language we use in blog . We must use blog responsibly without hurting,offending, humiliating or embarrassing others on the internet.

We must always uphold sanctity of the law and being courteous to others when we use internet to express our opinions,particularly on religion.We must learn to blog wisely.

We must not misinform others with false information or twist the facts for some particluar interest in cyberspace using blogs. It is very dangerous to spread any information on the internet which may affect the political stability of Malaysia.

We must always uphold RUKUNEGARA while we blog on internet. Let us celebrate this day with a commitment that is to save our teenagers and children in cyberspace.

Wednesday, May 13, 2009

MALAYSIANS NEVER WANT TO REMEMBER THE UGLY FACE OF MAY 13, YEAR 1969.

About 40 years ago, on this day Malaysia witnessed a racial riots in year 1969. The bloodshed of 1969 was reported took at least 200 lives. The race riots were sparked by politics. Chinese opposition supporters, whose parties made sweeping election gains, held a victory march in Kuala Lumpur and jeered at residents in Malay neighborhoods. The Malays staged their own rally, and in ensuing clashes, mobs armed with pistols and knives roamed the streets, killed people of other races and torched their homes.

The 13 May incident, as it was referred by historians, was reported to be caused by many factors and the most pertinent factor was the disparity among the various races, particularly the imbalance between the Malays and non- malay citizens. The Malay community, being the native of this country, felt that they were left behind in economic sector compared to the non-malay citizens, particularly the Chinese community.

Tun Abdul Razak,who took over the leadership of this country from YTM.Tunku Abdul Rahman, father of independence, and formulated policies to curb the ecomic imbalance between the races so that all Malaysians live peacefully without fear or hateful as one big family in this country of plentiful opportunities.

Tun Abdul Razak, draw affirmative plans with the support of Chinese and Indian leaders to restructure the Malaysian society in order to get rid of the identity of race with the economic function. At the same time, he also emphasize on eradication of poverty among all malaysians regardless of race, creed and religion.

Thus, Tun Abdul Razak , with the strong and undivided support from his friends who represents the interest of the Chinese and Indian community , drew the road map for greater economic development and prosperity for all Malaysians of this great country . On the way to reach the determined destiny, some quarters from every community benefited but many did not make it, infact left behind .

To put it in record, the malay communities corporate wealth surged from 2.4 percent in 1970 to about 20 percent today. Chinese community own about 40 percent of the corporate equity.But the Indians who are are about 8 percent of the population only have a stake of less than 2 percent.

Malaysians Indians, after 40 years of the introduction of the affirmative plan, failed miserably in economic development compared to other communities.
Thus, the Indians being the minority community in a nation of 27 million people has become more vocal lately in demanding their due legitimate rights and benefits . To this effect, the Indians even staged an unprecedented public protests in November 2007.

Understanding the mounting unhappiness and distress among the Indians, the new prime minister, YAB Mohd Najib Tun Razak, the 2nd Prime Minister Tun Abdul Razak’s son , who took over the leadership of this country lately from Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi, is willing to listen to the economic and social woes of the Indians.

In line with his One Malaysia concept , the Indian community expects Najib Tun Razak , our energetic and visionary prime minister to draw an an affirmative action program, similar to the plan drawn to improve the livelihood of the Malay community aftermath the 13 May incident by his late father, to eradicate the poverty among the Indian poor. By doing this, he not only will be seen to be walking the talk but will be considered as a guardian of the minority community in the heart and mind of Malaysians Indiands forever. It will be his signature legacy forever.

God bless this great nation-Malaysia .

Friday, May 8, 2009

THREE HINDRAF LEADERS REALEASED FROM ISA

The government has realeased the remaining three HINDRAF leaders from ISA detention today,namely P.Uthayakumar,M.Manoharan and T.Vasantha Kumar.The other two leaders, R.Kenghadharan and V.Ganabatirau were realeased as soon as Dato' Seri Najib Tun Razak took over the leadership of this country.

Indian community welcome the government's wise decision. They also wish to put in record their heartfelt appreciation and thanks to the present government to walk the talk.

Malaysians were sceptical about the 'One Malaysia- People First,Performance Now' concept announced by our new premier a couple of weeks ago. There are some who alleged that this is another political gimmick of BN government to woo support from the rakyat,particularly the non-Malays citizens who alleged to be drifting away from BN.

But the release of all the HINDRAF leaders from ISA evidently proof that Najib's administration give importance to people's voices and performance.Malaysians must consider seriously the appeal made by Najib Tun Razak when he took over the leadership baton of this great country. He urged Malaysian to evaluate him based on his performance and not mearely on baseless allegations and political rumours.He even went further to appoint a minister, Tan Sri Dr. Koh Tsu Koon to come up with KPI to evaluate his cabinet ministers.

All these clearly manifest that Najib's government is willing to listen and deliver according to the wishes of the majority without sacrificing the security and harmony among the diverse races in this beautiful country.

Well done Najib Tun Razak.Syabas to Hishamuddin Hussein!

Malaysians,particularly the Indian community is waiting to receive many more good news from Najib's government, yet to be announced.

Malaysia is a great Country.This is our home. Let us be together as one big family to grow and reach greater heights in the near future.

May God bless Najib with wisdom to make this great country as a better place live for all Malaysians.

Friday, April 24, 2009

ONE MALAYSIA-People First,Performance Now- A New Vision

The new cabinet of the 6th Prime Minister of Malaysia, Datuk Seri Najib Abdul Razak, has made some laudable and remarkable decisions lately which has the potential to woo the confidence of the rakyat towards government . The rakyat, particularly those who were looking forward to resolve many issues pertaining to conversion and lopsided policies felt joyous about the recent decision.

Among the cardinal decision made was to put an end to child conversion.Cabinet has made a ruling that a child must follow the religion practiced by the parents at the time of marriage in the event one of them opts to convert. The other important decision made by the cabinet is that a marriage solemnized under civil law can be dissolved under only the civil law. The cabinet felt that a conversion must not be used as a ground to automatically dissolve a marriage or to get custody of children.

The cardinal ruling on conversion has saved many innocent parties, particularly children , from becoming victims of the circumstances.

The Attorney-General’s Chambers must act quickly , without any undue delay to look into all relevant laws to give effect to the cabinet dicision. Otherwise, rakyat who were bored with many unfulfilled promises will not have confidence and faith in whatever decision made by Najib’s new cabinet in the future but will treat the cabinet decision as yet another political rhetoric of the day.

Another important , yet a bold decision made by the Najib’s administration is to lift the 30% bumiputra equity on 27 service sub-sectors.

Many thriving entrepreneurs applauded the new ruling made by the cabinet. Many felt that Datuk Seri Najib Abdul Razak has done a right thing in the nations’s interest taking into concideration the the calls made by many quarters for some time.

Y.A.B. Dato’ Seri Najib Tun Abdul Razak, eventhough took over the baton of leadership just a couple of weeks ago, has made a brave and prudent decision even though he knew that his decisions may be unpopular among some quarters. He too aware that some of his political enemies may use it against him to smear his political career. But his utmost priority now is people’s interest.

Rakyat who are concern about the unity among all races and the nation’s economic competitiveness in the forthcoming economic down turns will surely welcome Najib’s initiatives. His cardinal inititiaves are seen as the dawn of many more people-oriented policies to be announced .

The above initiatives also demonstrates that Najib is listening and in tune with the demand and aspirations of the rakyat in abandoning many aged old policies of the past.

Malaysians are beginning to feel that Najib is sincere in bringing changes to the socio-economic landscape he inherited from the previous administration. He is working hard to give spirit to 1 Malaysia concept mooted by him. His predecessor, Pak Lah, assures people that he has big ears to hear and urged the rakyat to work with him to achieve the nation’s goals. But unfortunately many misunderstand his vision and refuse to embrace his policies fearing they may fall out politically.

But we hope,all the Najib’s undertaking to undo the old-aged policies which deemed not in line or relevant to the present day needs and aspirations of the multi-ethnic rakyat should be encouraged and adopted by everyone.

Malaysians of all walks of life should support and encourage Najib to formulate new policies, akin to NEP, which benefit the poor of all communities disregard of race and religion. This will surely resuscitate the support for the government lost in political ground lately. The results of the 12 general elections evidently shows the watershed of people choices in political landscape.

We hope that Najib’s vision of ONE MALAYSIA will act as a panacea to all the sosio-political-economic short comings among Malaysians in strengthening unity to a greater heights in the near future.One Malaysia- People First,Performance Now is surely a concept to ensure justice for all Malaysians.