Wednesday, July 10, 2013

www.facebook.com/perry.muthan

Parlimen dilaporkan oleh Menteri Dalam Negeri bahawa pembatalan Ordinan Dharurat dan lepasan beberapa orang yang disyaki penjenayah tersusun telah membantu meningkat Indeks Jenayah Berat dalam negara. Orang ramai digesa membantu Polis menangani jenayah dalam negeri. 

No comments: