Monday, March 3, 2014

KEBEBASAN AGAMA TERSERLAH DIMALAYSIA

PENGENALAN

Rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum,keturunan, etnik  iaitu  orang Melayu, Cina, India, Kadazan Dusun, Iban, Murut, Bajau, Bidayuh, Penan, Kelabit, Kayan, Kenyah, Orang Asli dan kaum bumiputera yang lain.

Namun, Malaysia berjaya dalam menyatupadukan rakyat berbilang kaum malah mencapai kejayaan besar dalam membangunkan negara kerana kemajmukan itu dijadikan sebagai sumber kekuatan negara. Sejak negara ini mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, kemajmukan itu menjadi batu asas kepada kemakmuran Malaysia.

Maka, rakyat Malaysia telah menerima kemajmukan (plurality)  sebagai asas atau platform malah menjamin  kebebasan agama kepada warga Malaysia agar rakyat berbilang kaum, teturunan dan adama dapat hidup aman damai.  Kebebasan agma juga didapati tercatit dengan jelasnya dalam Perlembagaan Persekutuan dan Rukunegara yang menjadi teras pentadbiran kerajaan Malaysia.

1.APAKAH BENAR DAKWAAN BAHAWA TIDAK ADA KEBEBASAN AGAMA DI MALAYSIA.

Kebebasan agama didiabdikan dalam Perlembagaan Malaysia.  Namun, beberapa berkara terutmanya Perkara 3, Perkara 11, Perkara 121 dan Perkara 160 mencatit mengenai hal ehwal amalan dan kebebasan agama di Malaysia. Perkara-perkara tersebut hendaklah dirujuk secara serentak dalam memahami ruang kebebasan agama di Malaysia .

2. APAKAH PERLEMBAGAAN MALAYSIA MENENTUKAN RUANG KEBEBASAN AGAMA KEPADA SEORANG RAKYAT MALAYSIA?                                 

Perlembagaan Persekutuan adalah Perjanjian Permuafakatan Rakyat Malaysia dalam usaha mencapai kemerdekaan dan membentuk sebuah negara yang berdaulat bersandarkan pada sistem kerajaan demokrasi berparlimen dan Raja Perlembagaan.
Memandangkan pendudukan Malaysia berbilang kaum dan agama maka hal-hal berkaitan dengan agama hendaklah diurus dengan bijaksana agar rakyat menikmati keharmonian, kesejahteraan dan keamanan.

 Mengikut census Jabatan Statistik tahun 2010, jumlah penduduk Malaysia adalah seramai 29.6 juta. Daripada jumlah ini, kaum Bumiputera adalah  seramai 65.1 %,  Cina seramai 26 %,  India seramai 7.7 % dan bakinya kaum-kaum lain. Daripada jumlah penduduk tersebut, komposisi   rakyat  beragama Islam adalah seramai 61.3 %, penganut agama Buddha seramai 19.8 %, penganut agama Kristian seramai 9 %, penganut  agama Hindu 6.3% dan 1.3 % penganut fahaman Confusius/Taoism dan lain-lain fahaman tradisi Cina. Jumlah penduduk Melayu beragama Islam adalah 55 %.

3.KENAPA  PERLU RUJUK PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN dan BUKAN DEKLARASI HAK ASASI 1948 DALAM BINCANG HAL-HAL BERKAITAN DENGAN  KEBEBASAN AGAMA SEORANG RAKYAT MALAYSIA?

Perlembagaan Persekutuan adalah merupakan satu perjanjian permuafakatan antara semua kaum di Malaysia yang digubal berdasarkan kepada prinsip-prinsip Common Law. Malah  merupakan undang-undang utama (Supreme law) bagi negara ini (Perkara 4(1).


Perlembagaan Persekutuan sebagai undang-undang tertinggi di Malaysia menyediakan  peruntukan-peruntukan berhubung dengan  kebebasan beragama dan hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan agama..

Perlembagaan Persekutuan juga merupakan  satu dokumen yang mendukung tatacara pemerintahan kerajaan Malaysia malah mengandungi beberap peruntukan yang bukan sahaja melindungi kebebasan agama bahkan juga  melarang perkembangan sesuatu agama dikalangan warga Islam.

4.APAKAH KEDUKAN AGAMA ISLAM DAN  LAIN-LAIN AGAMA BUKAN ISLAM DI MALAYSIA? KENAPAKAH AGAMA ISLAM LEBIH DIUTAMAKAN DI MALAYSIA?

Perlembagaan Persekutuan meletakkan agama Islam di tempat tertinggi (Perkara 3). Sementara itu, lain-lain agama seperti agama Kristian, Hindu dan lain lain juga di beri kebesan malah runag untuk dikembangkan dikalamngan rakyat Malaysia tidak termasuk umat Islam. Perlembagaan Persekutuan  mendukung  beberapa perkara penting berkaitan dengan kedudukan, amalan, perlaksaanan dan kemajuan Islam  yang  telah dipersetujui bersama oleh rakyat Malaysia. Antaranya adalah seperti berikut:

•  Agama Islam adalah agama Persekutuan ( Kedudukan paling istimewa - Perlembagaan Persekutuan, Perkara 3-Bahagian 1).

•  Peruntukan kewangan kerajaan untuk kegiatan-kegiatan mengembangkan syiar Islam (Perkara 12- Bahagian 2)

•  Kebebasan beragama (Perkara 11-Ceraian 4).

Setiap orang warga Malaysia berhak menganut dan mengamalkan agama masing-masing. Namun, pekembangan apa-apa dokrin atau kepercayaan agama dikalangan penganut Islam adalah dilarang diMalaysia.

Dengan ini jelas bahawa sambil  agama Islam dimartabatkan sebagai teras dan asas pemerintahan negara ini, agama-gama lain juga boleh diamalkan dengan bebas berlandaskan peraturan-peraturan yang terkandung dalam  Perlembagaan Persekutuan.

Perkara 11(1) dan 11(5) Perlembagaan  membenarkan setiap warga negara mengamal agama masing-masing.  Namun, Perkara ini tidak membenarkan sebarang aktiviti yang bertentangan dengan keamanan awam, kesihatan awam dan tingkahlaku moral awam. Sehubungan ini, Perkara 160  dalam Perlembagaan juga mentakrifkan orang Melayu sebagai orang Islam sejak dilahir.

Raja –Raja Melayu sebagai ketua Agama Islam di negaeri masing-masing iaitu 9 daripada 13 negeri dalam gagasan Malaysia. Manakala, Yang DiPertuan Agong menjadi ketua Agama di negeri-negeri lain yang tidak berRaja Melayu.

Perlembagaan Persekutuan juga meletakkan pengurusan hal-ehwal agama Islam dibawah pentadbiran kerajaan negeri dengan peraturan dan undang-undang negeri.

5. KENAPA HAL-HAL BERKAITAN DENGAN AGAMA ISLAM TIDAK BOLEH DIBICARA DALAM MAHKAMAH SIVIL MALAYSIA?

Perlembagaan Malaysia menetapkan dua sistem atau kuasa  badan kehakiman di Malaysia ( Pindaan Perlembagaan 1988-Perkara 121 (1)  iaiatu sistem mahkamah  sivil yang bersumberkan undang-undang sivil yang disediakan oleh Parlimen dan mahkamah syariah yang bersumberkan Al-Quran. Hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam hendaklah dirujuk kepada Mahkamah Syariah.

Namun, negeri Sabah dikecualikan daripada syarat-syarat yang dikenakan berkaitan dengan agama  dalam Perlembagaan Malaysia . Sabah bermeteri satu penjanjian yang dikenali sebagai perjanjian 20 perkara semasa negeri Sabah menyertai Gagasan Malaysia pada tahun 1963.

Sabah mengakui Islam sebagai agama Persekutuan. Namun, tidak menentukan agama resmi bagi Borneo Utara. (while there was no objection to Islam being the national religion of Malaysia there should be no state religion in North Borneo, and the provisions relating to Islam in the present constitution of Malaya should not apply to North Borneo".

6. APAKAH BENAR  DAKWAAN BAHAWA RAKYAT MALAYSIA BUKAN ISLAM MENDERITA AKIBAT PENGANIYAAN DAN PENINDASAAN KERAJAAN?

TIDAK BENAR. Rakyat Malaysia, sama ada penganut Islam atau bukan Islam bebas mengamal agama masing-masing. Malah kerajaan menggalakkan rakyat hidup aman damai dengan amal kan agama masing-masing tanpa sebarang sekatan,halangan atau gangguan seperti pernah berlaku di Bosnia-Herzogovna, Serbia, Tunisia pada satu ketika.

Walaupun agama Islam adalah agama Persekutuan , Kerajaan menyediakan bantuan khas kewangan untuk mendirikan pusat-pusat ibadat agama bukan Islam di Malaysia.

Perlu idketahui bahawa Malaysia dicatitkan sebagai sebuah Negara yang penduduknya berbilang kaum memiliki banyak kuil-kuil Hindu  diluar India atau Tamil Nadu.

Kerajaan juga didapati istiharkan beberapa Hari Perayaan agama sebagai hari cuti umum resmi dalam bukan sahaja menghormati malah memberi ruang untuk rakyat pelbagai agama menyambut hari perayaan agama masing-masing dengan bebas seperti dihendaki oleh rukun agama masing-masing.

Antara cuti umum resmi adalah:

Hari Raya Puasa-Muslim
Hari Raya Haji-Muslim
Hari Maulidur Rasul-Muslim
Hari Wesak-B uddha
Hari Deepavali-Hindu
Hari Thaipusam –Hindu
Hari Krismas-Kristian
Hari Jumaat Agong-Kristian di Sabah & Sarawak)
Hari Perayaan Gawai Dayak Sabah

7.APAKAH KEBEBASAN AGAMA TERMASUK DALAM HAK ASASI MANUSIA?

Deklarasai Hak Asasi 1948 mengiktiraf kebebasan agama sebagai hak semula jadi seorang Individu. Malaysia pun mengakui kebebasan agama seseorang individu berdasarkan undang-undang yang sedia ada di Malaysia.

Kebebasan agama di Malaysia tidak boleh diukur dari perspektif Deklarasi Hak Asasi 1948 kerana Deklarasi Hak Asasi 1948 disediakan dengan  pemikiran Barat .

Namun, Malaysia mengambil kira semangat kebebasan yang dianjurkan oleh Deklarasai Hak Asasi 1948 dalam menyediakan Perlembagaan Malaysia. Perlembagaan Malaysia meletakkan syarat-syatat dan ruang kebebasan amalan agama dengan mengambil kira  reality hidup  masyarakat Malaysia yang  terdiri daraipada pelbagai kaum dan keturunan malah perbezaan agama.  

8.APAKAH BENAR MALAYSIA KINI DILANDA DENGAN HURU –HARA AGAMA atau RELIGIOUS TURMOIL,  AKIBAT KONTROVERSI PENGGUNAAN KALIMAH ‘ALLAH”?

Walau pun penggunaan kalimah ‘Allah’ dalam versi Bahasa Melayu dalam Majalah Herald-The Catholic Weekly”  yang promosikan agama Kristian di Sabah telah menimbulkan kontroversi dikalangan segelintir rakyat  beragama Kristian dan Islam di Malaysia, sebahagian besar rakyat di Semenanjung dan di Sarawak dan Sabah masih hidup aman damai dan amalkan budaya hormat menghormati agama masing-masing seperti biasa. 

Umumnya, kontroversi tersebut tidak menimbul sebarang suasana huru-hara yang berbau agama seperti gempar gempurkan oleh setengah-tengah pihak.
                                                  
Kronologi timbulnya isu penggunaan kalimah Allah :

 31 Disember 2007
·         Pengarang akhbar Herald – The Catholic WeeklyPaderi Lawrence Andrew menyatakan bahawa pihak Kementerian Dalam Negeri (KDN) telah memperbaharui permit penerbitan akhbar itu tanpa larangan menggunakan kalimah “Allah”. Bagaimanapun kerajaan menegaskan bahawa larangan penggunaan kalimah “Allah” masih kekal.

3 Januari 2008
·         Kabinet mengekalkan larangan bagi semua agama kecuali Islam daripada menggunakan kalimah “Allah” dalam penerbitan akhbar masing-masing.

18 Oktober dan 1  November 2006
·         Sebelum ini Kabinet telah memutuskan keputusan yang sama dalam Mesyuarat Kabinet pada .

19 Mac 2008
·         Gereja Katolik telah memohon di Mahkamah Tinggi untuk melakukan semakan kehakiman terhadap larangan penggunaan kalimah “Allah”.


5 Mei 2008
·          Mahkamah Tinggi (Bahagian Rayuan dan Kuasa-Kuasa Khas) telah membuat keputusan membenarkan permohonan Gereja Katolik untuk membuat semakan kehakiman (undang-undang) terhadap larangan menggunakan kalimah “Allah” dalam penerbitan mingguan Herald-The Catholic Weekly.


 7 Januari 2009
·          Kementerian Dalam Negeri meluluskan permit penerbitan Herald bagi  tempoh 1 Jan sehingga 31 Dis 2009, dengan syarat kalimah “Allah” tidak  digunakan di dalamnya dan perkataan “Terhad” mesti dicetak pada muka depan  majalah mingguan itu yang hanya boleh diedarkan kepada penganut Kristian serta di gereja sahaja.

 16 Feb 2009
Ketua Paderi Roman Katolik Kuala Lumpur, Tan Sri Murphy Pakiam memfailkan semakan kehakiman berhubung penggunaan perkataan “Allah” dalam penerbitan gereja, dengan menamakan Kementerian Dalam Negeri dan kerajaan sebagai responden.
31 Disember 2009
·          Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang dihakimi oleh Hakim Datuk Lau Bee Lan telah membuat keputusan dengan membenarkan penerbitan majalah Herald – The Chatolic Weekly bagi menggunakan kalimah Allah.

 31 Disember 2009
·         Secara faktanya keputusan Penghakiman Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 31 Disember 2009 itu  adalah bertentangan dengan keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan  Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia yang bersidang kali ke-82 pada 5 hingga 7 Mei 2008 yang telah menyatakan bahawa lafaz atau kalimah “Allah” adalah kalimah suci KHUSUS bagi agama serta umat Islam dan ia tidak boleh digunakan atau disamakan dengan agama bukan Islam lain.


·         Larangan ini juga selari dengan Enakmen Ugama Bukan Islam (Kawalan dan Perkembangan Di Kalangan Orang  Islam) yang digubal berdasarkan Perkara 11(4) Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan kalimah “Allah” hanya boleh digunakan bagi umat Islam.

 5 Januari 2010 
·         Kementerian Dalam Negeri memfailkan permohonan untuk penangguhan perintah mahkamah sebelum ini selepas mengemukakan rayuan di Mahkamah Rayuan sehari sebelum itu. 

 6 Januari 2010 
 Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan penangguhan perintah yang dikeluarkan sebelum ini bagi membenarkan penggunaan kalimah “Allah” oleh majalah mingguan Katolik, Herald, berikutan persetujuan Kementerian Dalam Negeri dan Ketua Paderi Roman Katolik Malaysia berdasarkan kepada kepentingan negara.

 6 Januari 2010 hingga kini
Isu ini masih ditangguhkan dan pelbagai pihak yang berkepentingan mengeksploitkan isu ini untuk meraih sokongan politik parti masing-masing.


Namun, tinjauan di negeri Sabah dan Sarawak menunjukkan bahawa Gereja dan majlis-majlis keagamaan Kristian jarang menggunakan kalimah Allah dalam upaca ibadat .mereka. Orang awam di Sabah dan Sarawak tidak banyak ambil tahu tentang isu ini malah meneruskan kehidupan mereka seperti biasa tanpa menunjukkan sebagarang emosi akibat kenangkitan perkara tersebut.

Adalah didapati hanya parti=parti politik dan NGO-NGO tertentu sahaja sengaja memanjangkan polimik berdebatan isu kalaimah Allah untuk meraih sokongan politik dan kepentingan tertentu.   

9. APAKAH BENAR KERAJAAN BN MENYEKAT KEBEBASAN TUKAR AGAMA DI MALAYSIA?

Kerajaan Kelantan pada tahun 1993 dan Kerajaan Terengganu pada tahun 2003 telah mentakrifkan murtad sebagai satu kesalahan yang boleh membawa hukluman bunuh.Malah kerajaan Negeri Perak, Melaka, Sabah dan Pahang menjadikan murtad sebagai satu kesalahan jenayah.

Kerajaan Kelantan juga didapati larang Pertunjukkan Mak Yong atau wayang kulit di Kelantan yang kononnya berpengaruh agama Hindu.

Seorang warga Malaysia berugama Islam dibenarkan tukar agamanya dengan kelulusan daripada mahkamah Syariah berdasarkan undang-undang yang digariskan dalam Perlembangaan Malaysia dan Undang-Undang Negeri. Namun, pada tahun 1999, Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa Mahkamah Sekular atau Malaysia tidak memiliki bidang kuasa untuk mendengar aplikasi oleh seorang Muslim tukar agamanya.

Huraian dan perbincangan diatas jelas menunjukkan bahawa  kerajaan Persekutuan yang ditadbir oleh BN memberi ruang yang mencukupi untuk rakyat amal agama masing-masing dengan bebas malah amat prihatin dan bijaksana dalam mengurus perbezaan agama dikalangan rakyat. Namun, perlu diketahui bahawa pentadbiran hal-hal agama adalah dibawah pentadbiran kerajaan negeri  masing-masing yang mempunyai undang-undang  dan peraturan tersendiri yang berbeza –beza tetapi berpaksikan kepada  syariah agama Islam.

1 comment:

BELAJAR BAHASA said...

Hukum Malaysia lebih jelas dalam menetapkan hubungan antar agama