Tuesday, August 26, 2014

MEDIA SOSIAL BOLEH MENIMBULKAN ANARKI DALAM MASYARAKAT?


Dato Fuad Hassan, seorang yang dianggap sebagai  intelek Melayu di Malaysia, memberi amaran kepada generasi muda supaya berhati-hati terhadap pengaruh globalisasi yang melanda duni kini. Menurut pandangan beliau, pemuda hari ini menentukan masa depan negara. Perledakan teknologi maklumat atau IT yang memungkinkan hubungan komunikasi yang cepat merentasi jarak jauh tanpa mengira sempadan kian menyeludup  pelbagai unsur atau gaya hidup  yang boleh menggugat nilai-nilai nasional sesebuah negara. Kita melihat  pergolakan politik di negara –negara Timur Tengah dan Asia seperti Tunisia, Egypt Libya,Syria, Iran, Afrika, Thailand dan sebagainya akibat kesan pengaruh Barat . Tidak dapat dinafikan rakyat berkuasa menentukan kerajaan  dalam satu sistem politik demokrasi. Tetapi apakah rakyat menjadi  Tuhan dalam menentukan nasib sesebuah negara?. Apakah pemimpin-pemimpin kerajaan yang dipilih oleh majoriti rakyat tidak berupaya lagi untuk membela kepentingan rakyat dan mengurus kerajan dengan cekap dan adil? Media sosial pada dewasa ini didapati menjadi segala-galanya kepada rakyat terutamanya kepada golongan muda. Media sosial seperti facebook,twitter,Youtube dan lain-lain yang dicipta oleh orang Barat  mempengaruhi dan menentukan hala tuju atau mencorakkan pola pemikiran dan budaya rakyat secara amnya dan golongan muda  secara khususnya. Pengaruh media sosial dalam masyarakat kini dilaporkan sudah mencapai satu tahap yang boleh  memporak- perandakan masyarakat yang hidup aman dan damai dan menimbulkan permusuhan antara kaum yang terdiri daripada pelbagai kaum,etnik dan agama. Sekiranya budaya  mempercayai dan menTuhankan  media sosial  tanpa periksa kesahihan maklumat yang disajikan dalam media sosial menular dikalangan masyarakat majmuk seperti Malayaia, maka akan lahirlah satu keadaan anarki dalam masyarakat . Oleh yang demikian, generasi muda perlu berhati-hati  dalam memikat hati dengan media sosial . 

No comments: