Wednesday, September 3, 2014

Kadar pengangguran di Malaysia telah berkurang daripada 52.4 % pada tahun 1970 kepada 2.8  %  pada tahun 2014. Satu penururan yang menakjubkan. Penurunan kadar penggangguran pula membantu rakyat mengatasi masalah kemiskinan. Kadar kemiskinan turun daripada 60 %  pada waktu negara mencapai merdeka kepada 1.7 % pada tahun 2013. Malaysia berjaya  mengatasi masalah kemiskinan rakyat  agar menjadi negara contoh dalam negara-negara yang pernah dijajah.  Apakah kejayaan ini datang dengan sendirinya tanpa usaha yang gigih daripada kerajaan ? Yang bulat tidak datang menggolek,yang pipih tidak akan datang melayang. Kerajaan Malaysia yang tadbir negara ini  secara terus menerus sejak merdeka  telah banyak berusaha dalam menyedia peluang pendidikan dan pekerjaan yang mencukupi agar kemiskinan tidak menjadi masalah utama kepada rakyat Malaysia seperti melanda Malaysia. Hidup Malaysia! Negara yang saya tercinta dan tiada ada bandingannya!

No comments: