Friday, September 5, 2014

PPS TIDAK MENGHORMATI UNDANG-UNDANG NEGARA


Baru-baru ini kejadian mencabar undang-undang negara kian meningkat malah ada pihak yang membelakangkan undang-undang negara . Kewujudan Pasukan Peronda Sukarela (PPS) yang dibiayai oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang jelas menunjukkan undang-undang negara ditepikan oleh kerajaan Negeri Pulau Pinang kerana PPS itu tidak didaftarkan dengan ROS walaupun keahliannya hampir 10,000 orang, PM Najib Tun Abdul Razak memperingatkan rakyat Malaysia supaya menghormati undang-undang negara yang disediakan untuk menjamin keselamatan rakyat. Sokongan dan kerjasama rakyat amat penting dalam menjaga keamanan negara.  

No comments: