Friday, June 26, 2015

PERSEPSI BOLEH MENCETUS FENOMENA PENYUSUTAN NILAI RINGGIT

Penyusutan nilai  matawang Malaysia atau ringgit  kini menjadi bahan berbualan dikalangan semua golongan masyarakat, bukan sahaja dikalangan ahli-ahli  perniaga  tetapi dikalangan  rakyat biasa  yang saban hari keluar rumah untuk membeli barang-barang keperluan  harian di warong-warong dan pasaraya. Memandangkan nilai pertukaran ringgit Malaysia berbanding dengan matawang negara-negara lain merosot baru-baru ini ,  khususnya dollar Amerika,  ada pihak yang cuba menangguk di air yang keroh dengan  menyebarkan tohmahan kononya  penyusutan  nilai ringgit adalah disebabkan oleh faktor ketidak cekapan pengurusan ekonomi oleh kerajaan. Malah ada pihak yang  mendakwa  kononnya peningkatan hutang negara dan perbelanjaan kerajaan pada kadar luar kemampuan telah menimbulkan masalah penyusutan nilai ringgit Malaysia. Apakah dakwaan-dakwaan tersebut itu benar? Apakah ianya merupakan  satu dakyah memutarbelitkan fakta yang menimbulkan  fenomena penyusutan nilai ringgit dalam  memenuhi agenda politik sesuatu kumpulan tertentu.

Para pakar ekonomi tersohor  berpendapat bahawa penyusutan matawang sesebuah negara boleh diakibatkan oleh pelbagai faktor, termasuk faktor ekonomi dan bukan ekonomi. Faktor ekonomi adalah berkaitan dengan asas-asas atau struktur ekonomi dalam sesebuah negara dan faktor bukan ekonomi pula adalah berkaitan dengan faktor psikologi atau sentimen dikalangan orang luar terhadap matawang sesebuah negara lain,khususnya komuniti pelabur.

Penyusutan  atau punca kejatuhan nilai matawang Malaysia atau ringgit akhir-akhir ini boleh dianalisa dari perspektif ekonomi dan bukan ekonomi. Umumnya, nilai matawang sesebuah negara diukur dengan kaedah perbandingan dengan nilai matawang negara lain. Lazimnya nilai  matawang kebanyakan negara dibandingkan dengan matawang negara Amerika Syarikat (US) atau dollar Amerika kerana dollar US digunakan secara meluas dalam medan   perdagangan antarabangsa. Akhir-akhir ini, nilai dollar US didapati meningkat  kerana asas-asas ekonomi US dilihat bertambah kukuh,kuat dan mantap. Kekuatan ekonomi US telah menyebabkan peningkatan nilai dollar US dan sebaliknya menyebabkan penyusutan nilai matawang negara-negara lain secara berbandingan. Malaysia selaku sebuah negara yang menggunakan dollar US untuk transaksi perdangannya  di medan perdangan dunia turut merasai kesan peningkatan nilai dollar US. Apabila niai dollar US meningkat maka ianya  memberi kesan kepada  kadar pertukaran  ringgit berbanding dengan dollar US. Ringgit Malaysia turut mengalami susutan nilainya dalam transaksi pertukaran matawang berbanding dengan dollar US. 
Selain itu, kadar nilai pertukaran (exchange rate) antara ringgit Malaysia dan dollar US adalah juga  bergantung kepada faktor permintaan dan penawaran bagi matawang ringgit dan dollar US dalam pasaran antarabangsa. Nilai bagi matawang ringgit atau dollar adalah ditentukan oleh faktor sejaumana penggunaan ringgit atau dollar dalam transaksi  perdagangan atau digunakan untuk tujuan aset.  Sekiranya pihak yang terlibat dalam sesuatu transaksi perdagangan memerlukan banyak matawang  ringgit (permintaan)  untuk membuat bayaran maka nilai ringgit akan meningkat. Disebaliknya,sekiranya permintaan bagi matawang ringgit berkurangan dalam pasaran atau pedagang-pedagang tidak memerlukan banyak ringgit untuk transaksi mereka ,maka nilai ringgit akan susut dalam pasaran. Dalam keadaan ini, nilai ringgit adalah ditentukan oleh pasaran semata-mata.
Selain itu, asas-asas ekonomi dalam negara juga boleh mempengaruhi  penetapan nilai matawang sesebuah negara. yang dianggap sebagai tiang kepada ekonomi sesebuah negara dan ianya boleh mempengaruhi nilai matawang sesebuah negara. Asas-asas ekonomi sesebuah negara seperti i) kadar penggunaan  tenaga kerja (employment rate) dan inflasi  ii) Keluaran Dalam  Negara  Kasar)KDNK atau GDP iii)  Penggunaan awam(Private consumption) boleh mempengaruhi nilai matawang negara berkenaan.
Walaupun asas-asas ekonomi Malaysia masih kukuh,kuat dan mantap, tetapi nilai matawang Malaysia atau ringgit didapati merosot baru-baru ini berbanding dengan dollar US dan beberapa matawawang negara lain. Pendapatan Negara Kasar (GNI) meningkat 47.7 % sejak tahun 2009. KDNK pula meningkat kepada paras 6% pada tahun 2014. Hutang negara pula berada pada  kadar 53 % daripada  GDP dan inflasi  masih rendah dibawah paras 2.5 %. Persoalannya apakah nilai ringgit semasa mencerminkan kedudukan  kekuatan ekonomi Malaysia yang sebenar ?  Menurut Tan Sri Dr.Zeti Akhtar, Govenor Bank Negara Malaysia, nilai ringgit ketika ini  didapati undervalued atau kurang nilai daripada sebenar atau tidak munasabah. Malah nilai ringgit didapati tidak didagang dengan kadar nilai yang sepatutnya atau tidak mengambarkan asas-asas ekonomi Malaysia yang masih kukuh.

Sehubungan ini, para pakar ekonomi Malaysia  mendapati tiang-tiang atau struktur ekonomi Malaysia masih kukuh dan mantap khususnya sejak Pelan Transformsi Ekonomi (ETP) dilancarkan. Dalam hal ini, Bloomberg juga pernah melaporkan bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang menjadi destinasi yang paling menarik untuk pelaburan dalam tahun 2015 malah Malaysia digolongkan dalam 7 buah negara dalam dunia yang paling  pantas membangun ekonominya dalam tahun 2015.

Sehubung dengan masalah ringgit dikurang nilaikan atau  undervalue, seorang pakar ekonomi tempatan , Azrul Azwar Ahmad Tajuddin, mengakui dan bersependapat dengan pandangan Governor Bank Negara bahawa nilai ringgit Malaysia memang dikurang nilaikan  atau grossly undervalued, malah tidak langsung mengambarkan struktur  asas-asas ekonomi Malaysia yang kini masih kukuh. Malaysia juga didapati tidak menghadapi sebarang krisis ekonomi oleh kerajaan seperti dihadapi ketika zaman pentadbiran Tun Dr.Mahathir Mohamad pada tahun 1997-98 iaitu   masalah  kekurangan rizab diluar negara, kejatuhan nilai saham-saham dalam pasaran ekuiti dan  tekanan  bayar balik hutang.

Walaupun struktur ekonomi Malaysia dibuktikan kukuh tetapi nilai  ringgit Malaysia didapati terus mengalami susutan dan nilai pertukaran ringgit berbanding dengan dollar Amerika juga semakin merosot. Pada 9 Jun 2015, kadar pertukaran antara ringgit dan dollar adalah USD 1=RM 3.77, hampir sama dengan nilai yang ditetapkan (peg) pada kadar USD 1= RM3.80 oleh kerajaan pentadbiran Tun Dr.Mahathir Mohamad apabila Malaysia menghadapi krisis ekonomi Asia pada tahun 1997-98.

Dalam pada itu, Prof. Datuk Dr.Mohamed Ariff, seorang pakar ekonomi tempatan berpendapat bahawa kemerosotan nilai ringgit mungkin disebabkan oleh faktor pengaliran keluar jumlah wang yang besar tanpa direkodkan oleh sistem bank dan faktor krisis keyakinan pelabur terhadap kerajaan. Namun, pengaliran keluar wang yang dimaksudkan disini tidak dimasukkan dalam kategori spekulasi pasaran mata wang seperti berlaku pada zaman krisis ekonomi Asia tahun 1997-98.

Apakah faktor-faktor bukan ekonomi yang boleh mempengarhui nilai matawang? Faktor-faktor seperti  Krisis keyakinan terhadap institusi –institusi kerajaan, kemerosotan kepercayaan terhadap pengurusan ekonomi, persepsi negatif  terhadap kepimpinan kerajaan dan kestabilan politik juga boleh mempengaruhi nilai matawang sesebuah negara.

Sehubungan ini, antara faktor bukan ekonomi yang dikesan banyak mempengaruhi nilai ringgit Malaysia adalah faktor dakwaan dan tohmahan yang tidak berasas terhadap kepimpinan dan kerajaan Malaysia didalam dan diluar negara. Tohmahan dan dakwaan malah pembohongan yang ditabur terhadap kepimpinan  dan kerajaan Malaysia dikesan telah menimbulkan sentimen negatif   
dikalangan pelabur-pelabur asing terhadap ekonomi Malaysia. Pelabur-pelabur asing yang terpengaruh dengan dakyah dan tohmahan terhadap ekonomi Malaysia didapati kurang yakin terhadap ekonomi Malaysia. Fenomena kurang yakin terhadap ekonomi Malaysia telah  mendorong mereka lebih yakin terhadap dollar US berbanding dengan ringgit Malaysia. Perubahan ‘mind set’  dikalangan pedagang dan pelabur-pelabur asing bahawa dollar US lebih ‘selamat’ digunakan  telah dikatakan  menimbulkan gejala kejatuhan nila ringgit. 

Berhubung dengan kejatuhan nilai rinngit, Tan Sri Zeti, Governor Bank Negara,  menyatakan bahawa  “ The reason for this is the negative sentiments of foreign investors. So until we get resolution around these uncertainties ,it is very hard for the ringgit to correct to more fundamendal values”. Ini bermakna , keraguan yang timbul dalam pemikiran para pelabur  terhadap pengurusan ekonomi negara perlu dikikis agar nilai ringgit kembali pada nilai yang berpatutan.  
       
Kesimpulannya, adalah jelas bahawa nilai  ringgit  didapati susut baru-baru ini bukan kerana  Malaysia menghadapi krisis ekonomi atau krisis kewangan seperti didakwa oleh setengah-tengah pihak.  Malah penyusutan ringgit Malaysia adalah disebabkan oleh faktor peningkatan nilai dollar US berbanding dengan ringgit di pasaran. Malaysia bukanlah satu-satunya negara dalam dunia yang mengalami penyusutan nilai matawangnya. Ada beberapa negara yang lain, negara-negara  yang tidak mengikat nilai matawang negaranya dengan dollar US pada kadar yang tetap (peg) didapati merasai kesan peningkatan nilai dollar US. Negara-negara seperti Russia, Australia, Canada ,Mexico juga didapati merasai penyusutan nilai matawang negaranya  dengan lebih teruk daripada  Malaysia.  


Justeru , rakyat Malaysia perlu sedar dan yakin bahawa penyusutan nilai ringgit Malaysia baru-baru ini adalah merupakan satu gejala putaran dalam pasaran dunia. Adalah dikesan nilai matawang sesebuah negara  naik dan turun secara bergilir-bergilir dan kali ini adalah giliran dollar US. Nilai ringgit Malaysia juga pernah meningkat berbanding dengan nilai matawang beberapa negara pada masa dahulu. Rakyat Malaysia tidak perlu bimbang terhadap penyusutan nilai ringgit yang timbul baru-baru ini kerana para pakar ekonomi meramal bahawa penyusutan nilai ringgit adalah satu fenomena ‘sementara’, kerana asas-asas ekonomi Malaysia masih kukuh dan kuat. Rakyat Malaysia perlu menyesuaikan ‘mind set’ mereka dengan fenomena penyusutan nilai ringgit malah menggunakan fenomena ini untuk menguntungkan ekonomi nasional secara keseluruhan seperti meningkatkan jumlah ekspot, menambahbaik sektor pelancongan dan lain-lain aktiviti ekonomi  yang boleh  membantu  meningkatkan penggunaan ringgit dalam pasaran dunia yang  sekaligus dijangka akan membantu  meningkatkan nilai ringgit.

Monday, June 15, 2015

PEMBANGKANG MENGGUNAKAN 1MDB SEBAGAI SENJATA POLITIK UNTUK MENJATUHKAN KERAJAAN KEPIMPINAN NAJIIB.

Kebelakangan ini pembohongan, tohmohan dan fitnah digunakan seluas-luasnya sebagai senjata politikdalam pasaran politk di Malaysia. Dalam zaman ledakan teknologi maklumat, sesiapa yang akses kepada kemudahan internet, seperti fb, twitter, whatsapp dan blog,  mampu menyebar tohmahan dan fitnah dengan mudahnya melalui media sosial. Saban hari ada pihak yang yang tidak bertanggungjawab  menyebar tohmahan dan fitnah terhadap pentadbiran kerajaan dengan tujuan membentuk persepsi negatif d ikalangan rakyat agar rakyat membenci kerajaan. Penyebaran tohmahan dan fitnah  dalam media sosial boleh menimbulkan pelbagai persepsi dalam pemikiran rakyat, malah boleh menghancurkan keyakinan rakyat terhadap kerajaan dan institusi-institusi kerajaan dan ini mampu  menimbulkan gejala ‘defisit keyakinan’ dikalangan rakyat. Amalan rakyat mempercayai segala tohmahan dan fitnah  yang disebarkan dengan motif politik  boleh mengkuburkan  politik sihat berasaskan amalan demokrasi tulin.   

Dalam pada itu, ada kumpulan  yang mendakwa kononnya  kerajaan telah berhutang terlalu banyak sejak tahun 2009 dan hutang negara telah  meningkat tiga kali ganda daripada RM196 bilion pada satu ketika  kepada RM744 billion pada tahun 2014. Mereka cuba mendakwa dan mengelirukan rakyat bahawa peningkatan hutang negara adalah disebabkan oleh perbelanjaan kerajaan yang tidak terkawal, kononya  banyak berlaku ketirisan dan pembaziran dalam perbelanjaan kerajaan. Malah GST diperkenalkan baru-baru ini adalah didakwa kononya untuk mengutip cukai dari rakyat bagi menampung perbelanjaan kerajaan yang meningkat saban hari.
Persoalannya apa kah ini benar dan kenapa hutang negara meningkat tiga kali ganda pada ketika ini  atau khususnya pada akhir tahun 2014? Antara faktor utama yang menyebabkan hutang negara meningkat tiga kali ganda adalah faktor perubahan dalam takrifan laporan kewangan antarabangsa (IMF) pada tahun 2014. 
Sebelum tahun 2014, hutang luar negara hanya meliputi hutang luar yang ditanggung oleh kerajaan, hutang syarikat awam, dan hutang sektor swasta. Tetapi Laporan  IMF terbaru didapati masukkan  deposit dan hutang yang diambil oleh  warga asing dimasukkan dalam kategori ‘hutang negara’. Pinjaman warga asing dalam negara juga dimasukkan dalam hutang negara. Ini bermakna takrifan hutang luar negara telah diluaskan skopnya. Jadi hutang yang ditanggung oleh warga asing yang beroperasi  di Malaysia yang dahulunya tidak dianggap hutang luar negara, kini dianggap sebagai hutang luar negara.
Menurut laporan  Bank Negara, hutang luar  negara pada tahun 2009 adalah RM388.3 bilion, pada tahun 2013 adalah  RM 696.6 bilion  dan pada tahun 2014 adalah RM744.7 bilion. Dengan takrifan baru hutang luar negara, hutang sejumlah RM 324.4 bilion bagi tahun 2013 dan sejumlah RM367.1 bilion bagi tahun 2014 telah dimasukkan dalam senarai hutang negara  pada tahun 2014. Dengan ini jelas bahawa jumlah hutang luar negara meningkat mendadak kerana takrifan baru  terhadap hutang negara dan bukan kerana tidak kecekapan pengurusan kewangan negara. Selain itu, hutang negara juga dipengaruhi oleh faktor-faktor luar kawalan kerajaan termasuk faktor  kemelesetan nilai  ringgit berbanding dengan dollar USD dalam pasaran antarabangsa.Malah kemelesatan nilai ringgit  turut memberi impak kepada nilai hutang negara  sejak tahun 2014.
Daripada jumlah RM 744.7 hutang negara yang dilaporkan, hutang  yang ditanggung oleh Kerajaan pusat adalah hanya sebanyak 2 % atau RM16.8 bilion sahaja. Bakinya, ditanggung oleh bukan kerajaan persekutuan iaitu 42% adalah deposit dan hutang warga asing, 37% adalah hutang sektor swasta, 10% adalah hutang syarikat awam, 9% adalah kredit pelaburan dan jaminan.
Hutang negara dilaporkan berada pada paras  53% daripada KDNK iaitu paras yang masih munasabah dan masih dalam kawalan kerajaan.  Untuk perbandingan sama ada hutang luar negara Malaysia adalah tinggi ataupun tidak, kita boleh banding  dengan negara-negara lain. Di Singapura, hutang luar negaranya adalah RM3.13 trillion. Korea Selatan pula adalah RM1.13 trillion. Indonesia, adalah RM927 billion. Kita juga boleh meneka berapa trillion agaknya hutang luar negara bagi negara seperti UK, Jepun, Germany, Perancis, Brazil, Turki dan lain-lain.
Walaupun didakwa hutang negara meningkat akhir-akhir ini, perbelanjaan untuk membantu rakyat khususnya golongan pendapatan rendah juga turut meningkat terutamanya dalam menyediakan subsidi untuk mempastikan harga barang-barang keperluan harian mampu beli oleh rakyat golongan pendapatan rendah. Perbelanjaan subsidi didapati meningkat daripada RM 934 juta pada tahun 1997/98 kepada RM 43 bilion pada tahun 2013 dan kepada RM40.5 bilion pada tahun 2014.
Pada masa yang sama PM Najib  juga berjaya mengurangkan  defisit bajet negara sejak beliau mengambil alih pentadbiran negara iaiitu daripada 6.7 % pada tahun 2009 kepada 3.5 % pada tahun 2014. Ini bermakna penjimatan dalam perbelanjaan negara. Malah Indeks KDNK negara yang meleset kepada kadar  – 1 pada tahun 2009 telah meningkat  kepada  6% pada tahun 2014 mengatasi kadar  KDNK global. Apa kah kejayaan ini  bukan menunjukkan pengurusan ekonomi negara yang cekap dan efisien? 
Selain daripada hutang negara, parti pembangkang, termasuk Tun Dr.Mahathir Mohamad, bekas Perdana Meteri, mendakwa PM Najib telah membebankan rakyat dengan hutang RM 42 bilion kerana salah urus 1MDB,sebuah syarikat hak milik kerajaan. Menurut kenyataan resmi, jumlah RM 42 bilion yang didakwa rugi itu bukanlah ‘kerugian’  tetapi nilai hutang. Nilai hutang 1MDB jauh lebih rendah daripada nilai aset 1MDB.1`MDB kini memiliki aset yang bernilai lebih daripada RM51 bilion, meliputi 15 buah power plant, Tanah  seluas 70 ekar di kawasan strategik di KualaLumpur untuk membina projek TRX dan tanah seluas 500 ekar  untuk membina Bandar Raya Malaysia yang akan menempatkan Terminal High speed Rail ke Singapura.

Walaupun tidak ada bukti terhadap kerugian atau salah laku dalam IMDB, kritikan dan tohmahan masih terus dilontarkan oleh parti pembangkang mengaitkan PM Najib dengan 1MDB.Parti pembangkang dilihat menggunakan 1MDB sebagai isu politik dalam menjejaskan imej kerajaan kepimpinan Najib.  Tetapi, yang anihnya adalah Tun M, selaku seorang pemimpin UMNO (BN) yang masih disanjung tinggi oleh UMNO sanggup mendesak PM Najib lepaskan jawatan perdana menteri kerana kononnya Najib gagal mengurus 1MDB dengan cekap malah  membiarkan kerugian RM42 bilion.  Dakwaan Tun M berkaitan  IMDB mendorong sebahagian besar rakyat beranggapan bahawa  Tun M sengaja mengikuti  rentak irama parti pembangkang dalam membidas kerajaan kepimpinan Najib.

Sehubungan dengan dakwaan pelbagi pihak termasuk Tun M terhadap 1MDB, PM Najib telah mengarahkan Ketua Audit Negara (AG) menjalankan audit terhadap 1MDB dan laporannya dibentangkan kepada Jawatankuasa Kira-Kira Parlimen (PAC) yang   disertai oleh 8 orang ahli parti memerintah dan 5 orang daripada parti pembanghkang. Memandangkan PAC disertai oleh wakil-wakil dari  parti pembangkang seperti DAP,PKR dan PAS, rakyat boleh yakin dan  harap siasatan akan dijalankan dengan teliti dan telus tanpa bias dari segi prosedur akaun dan legaliti. Apakah Timbalan pengerusi PAC,  Dr.Tan Seng Giaw, seorang veteran pemimpin DAP, dan  seorang lagi ahlinya, Tony Pua Kiam Wee, seorang akauntan dari DAP, yang lantang mendakwa kononya wujud salah laku dan penyelewengan dalam pengurusan 1MDB akan melepaskan IMDB daripada siasatan yang rapi dan  mendalam dari pelbagai sudut  perakaunan?

PAC juga berkuasa memanggil  sesiapa yang berkaitan dengan 1MDB untuk hadir bagi siasatan mereka malah PAC boleh mohon kerjasama Polis untuk menjejaki sesiapa yang hilangkan diri  hadir dalam siasatan mereka. PAC dilaporkan telah mulakan penyiasatannya pada 19 Mei 2015 dan Ketua Setiausaha Kementerian Kewangan selaku ahli lembaga penasihat 1MDB dan Ketua Pengarah Economic Planning Unit (EPU) telah pun di panggil hadir untuk siasatan PAC.Tidak lama lagi ahli-ahli yang menjawat jawatan strategik dalam 1MDB seperti CEO dan sebagainya akan dipanggil untuk siasatan oleh PAC.

Sehubungan ini, adalah tidak wajar bagi rakyat mengikuti rentak pihak yang melontarkan pelbagai dakwaan dan tohmahan terhadap IMDB. Rakyat perlu bijak dalam membezakan fakta yang nyata dan persepsi yang tidak berasas sebelum membuat keputusan terhadap sesuatu dakwaan yang timbul dalam permukaan media sosial. Dalam hal ini, rakyat mengharapkan Najib,  selaku perdana menteri dan pengerusi jawatankuasa penasihat 1MDB, tidak harus tunduk kepada tekanan pihak-pihak tertentu yang mendesak beliau letak jawatan kerana beliau bukan dilantik oleh pihak-pihak yang mendesak beliau letak jawatan. Najib dilantik  sebagai perdana menteri oleh Yang di Pertuan Agong berpandukan Perkara 43 seksyen 1 dan  2(a) dimana  pada hemat YDP Agong,  Najib mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Najib masih mendapat sokongan hebat daripada majoriti ahli Dewan Rakyat malah daripada parti-parti komponen BN, yang mewakili pelbagai kaum. Malah Najib adalah presiden parti UMNO yang dipilih oleh ahli-ahli UMNO secara demokratik. Adalah menjadi amalan umum bahawa Presiden UMNO dilantik sebagai perdana menteri dan perdana menteri bertanggungjawab kepada ahli-ahli UMNO bukan seorang individu.

Justeru itu, adalah wajar bagi rakyat yang sentiasa ingin menegakkan keadilan bersabar dan tunggu untuk laporan AG diumumkan,  lebih-lebih lagi laporan daripada PAC, sebelum mempercayai dan membentuk pelbagai tanggapan negatif kononya wujud penyelewengan dalam  IMDB. Umumnya,amalan menjatuhkan hukuman tanpa  bicara  adalah tidak adil dalam konteks hak asasi manusia yang di laung-laungkan oleh generasi zaman ini. Jadi, apakah rakyat Malaysia sanggup menjatuhkan hukuman terhadap IMDB bersandarkan kepada persepsi semata-mata  sebelum selesainya siasatan terhadap 1MDB. Perbezaan ideologi politik antara kumpulan masyarakat boleh dibiarkan kerana ianya  akan membantu membina demokrasi matang tetapi pembiakan dan penularan gejala mempercayai tohmahan dan fitnah tidak harus di biarkan kerana ianya boleh menghancurkan pemikiran progressif menunas dikalangan masyarakat, lebih-lebih lagi dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia.  


Tuesday, June 9, 2015

POLIS ARAH PROGRAM PM BERSAMA NGO DI DITANGGUHKAN DAN BUKAN PM NAJIB TIDAK BERANAI MENGHADAPI TUN M.

Program PM bersama NGO yang bertemakan ‘Nothing 2 Hide’ adalah satu program anjuran Pertubuhan SukaGuam, sebuah NGO yang mewakili peguam-peguam Muda. Matalamat program tersebut adalah untuk menyediakan  satu ruang atau platform untuk pemimpin-pemimpin NGO berpeluang mendengar penjelasan  daripada perdana menteri terhadap isu dan dakwaan yang dibangkitakan oleh pelbagai pihak terutamanya mengenai status kewangan 1MDB.  Memandangkan program ini akan memberi peluang untuk menjelaskan malah mematahkan tohmahan dan fitnah yang dilemparkan oleh pelbagai pihak yang tidak bertanggungjawab, maka PM dengan rela dan sukacita bersetuju hadir dalam program tersebut. PM bersetuju hadir program tersebut  bukan kerana belaiu dicabar tetapi kerana beliau merasa bertanggungjawab kepada rakyat selaku ketua pentadbiran kerajaan.

Kehadiran lebih 2,000 orang pemimpin-pemimpin NGO daripada pelbagai kaum dan seluruh Malaysia bagi program tersebut jelas membuktikan bahawa rakyat mahu dengar penjelasan daripada Perdana Menteri Dato’ Seri Mohd. Najib Tun Abdul Razak terhadap isu-isu semasa  yang dibangkitkan oleh pelbagai pihak termasuk Tun Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri. Walaupun PM Najib telah menyampaikan penjelasan terhadap isu-isu semasa berkali-kali dalam blog dan  fb beliau dan dalam program bual bicara TV,malah melalui  jawapan bertulis bagi soalan-soalan di Parlimen, pemimpin-pemimpin NGO mengharapkan PM menjawab secara terus menerus soalan-soalan yang kian merunsingkan pemikiran mereka sejak timbulnya isu 1MDB.

Walaupun para pemimpin-pemimpin NGO percaya dan yakin terhadap penjelasan yang disampaikan oleh perdana menteri melalui saluran media tempoh hari, mereka lebih suka mengemukakan  soalan  -soalan yang tidak disentuh dalam jawapan perdana menteri dalam media sosial dan mengharapkan penjelasan dan jawapan bagi beberapa soalan daripada PM Najib, terutamanya perkara-perkara intrinsic yang mendorongkan  perbelanjaan 1MDB.  Mereka inginkan jawapan untuk soalan-soalan seperti apakah benar  IMDB kehilangan RM42 bilion seperti didakwa oleh pelbagai pihak, apakah kewajaran membeli IPP, apakah bijak dan berpatutan 1MDB membeli dan menjual tanah kerajaan, hubungan pihak ketiga dalam urusniaga 1MDB, terutamanya seorang yang disebut-sebut sebagai Jho Low, memindahkan dana atau wang dari akaun 1MDB kepada pihak ketiga dan sebagainya.

Memandangkan pembelian dan penjualan aset adalah satu kelaziman dalam model urusniga sesuatu usahaniga yang tidak perlu diheboh-hebohkan, namun 1MDB selaku satu syarikat hak milik kerajaan tidak teragak-agak mendedahkan perbelanjaan dana 1MDB untuk pengetahuan rakyat. Antara perbelanjaan IMDB yang didedahkan adalah seperti berikut: Sejumlah RM18 bilion untuk sektor IPP, RM 1.7 bilion untuk sektor aset tanah, RM 15.4 bilion untuk sektor pelaburan kewangan atau funds, RM 5.8 bilion untuk perbelanjaan  pengurusan perkhidmatan kewangan dan pembayaran cukai.IMDB masih mempunyai RM 0.9 bilion dalam simpanannya. Menurut kenyataan CEO 1MDB, 1MDB membelanja RM41.8 bilion  dalam  urusniaga IMDB dan aset 1MDB kini adalah lebih RM52 bilion,  melebihi perbelanjaan. Ini bermakna tidak timbul soalan  IMDB kehilangan RM42 bilion seperti didakwa oleh pelbagai pihak.

Namun, pertanyaan terhadap dakwaan kononnya IMDB kehilangan RM42 bilion telah dijangka menjadi bahan perbincangan utama dalam program PM bersama NGO dan PM Najib  sanggup dan sedia memberi penjelasan dan jawapan kepada pelbagai soalan tersebut diatas tanpa mensembunyikan apa-apa maklumat, nothing 2 hide, daripada pengetahuan rakyat.

Penangguhan program Dialog PM bersama NGO  telah menjadi bahan berbualan dikalangan bukan sahaja pemimpin dan ahli-ahli NGO,ahli-ahli parti politik pemerintah dan pembangkang malah dikalangan sebahagian besar kumpulan masyarakat. Pihak yang tidak dimaklum mengenai sebab-sebab yang menyebabkan   program tersebut ditangguhkan membuat pelbagai tafsiran  dan membentuk pelbagai tanggapan dalam pemikiran mereka terhadap penangguhan program tersebut. 

Malah, ada pula yang cuba memancing di air keruh dengan menyebarkan fitnah dan tohmahan bahawa Perdana Menteri Najib Tun Razak tidak hadir program tersebut kerana kononnya beliau  tidak berani menghadapi Tun Mahathir Mohamad yang hadir bersama pemimpin- pemimpin NGO dalam dewan tersebut, Dewan Hussein Onn, PWTC. Terdapat juga media sosial yang menyiarkan berita dan posting gambar –gambar termasuk gambar caricature seolah-olah  PM Najib dan Tun M masuki gelanggang perlawanan tinju. Niat posting gambar tersebut adalah untuk menimbulkan tanggapan dikalangan rakyat bahawa Perdana Menteri yang pada awalnya berjanji hadir bersama NGO telah memmungkiri janji dan tidak  hadir kerana kononnya tidak berani menghadapi Tun Mahathir.

Disebaliknya, program PM bersama NGO yang bertemakan “ Nothing 2 Hide” atau ‘tidak ada apa-apa  nak sembunyikan’ adalah  dilaporkan ditangguh atas arahan pihak polis demi keselamatan perdana menteri dan para pserta yang hadir dalam dewan tersebut. Ini bermakna program PM bersama NGO  ditangguh bukan kerana PM Najib tidak berani hadir bertemu pemimpin-pemimpin NGO atau tidak berani menghadapi soalan-soalan yang bakal ditanya oleh para hadirin. Tetapi program tersebut ditangguhkan kerana keadaan tegang dalam dan luar dewan pada hari itu yang dipenuhi dengan penyokong-penyokong Tun M dan PM Najib tidak mengizinkan program tersebut diteruskan.  Malah, polis mendapati keadaan di luar dewan agak cemas malah ada laporan bahawa terjadi satu pertempuran kecil  diantara penyokong  Tun M dan Najib di luar dewan.  Memandangkan suasana didalam dan diluar dewan tersebut tidak tenteram dan selamat untuk PM hadir, maka pihak  Polis mensyorkan kepada pihak penganjur supaya menangguhkan majlis tersebut untuk mengelakkan  sebarang kemungkinan yang tidak diingini.

Program PM bersama NGO- Nothing 2 Hide adalah satu program hebat yang niatnya amat murni  kerana perdana menteri dijadualkan hadir untuk memberi penjelasan terhadap pelbagai dakwaan dan persoalan yang dibangkitkan oleh pelbagai pihak termasuk Tun M dalam blog beliau, malah persoalan-soalan yang menghantui pemikiran rakyat sejak 1MDB menjadi polemik dan kontroversi dikalangan pelbagai kumpulan masyarakat.

Adalah difahamkan cadangan untuk mengadakan satu program PM bersama NGO adalah dibangkitkan kerana ada pihak yang melahirkan perasaan tidak puas hati terhadap penjelasan dan jawapan yang disediakan oleh PM Najib dalam blognya,malah ada pihak yang mendakwa, kononynya PM Najib tidak menjawab dengan tepat soalan dan isu yang dibangkitkan oleh pelbagai pihak. Ada pula yang mendakwa PM Najib cuba mensembunyikan beberapa maklumat dan fakta terpenting secara amnya dan  hal-hal yang yang berkaitan dengan status kewangan  1MDB secara khususnya. Maka, adalah wajar untuk mengadakan satu platform atau peluang bagi rakyat, terutamanya pemimpin-pemimpin NGO untuk mengemukakan soalan dan mendaptkan penjelasan dan jawapan secara terus menerus daripada PM Najib.  

Pemimpin –pemimpin NGO yang hadir dalam Dewan Hussein Onn untuk dengar penjelasan PM Najib melahirkan perasaan kecewa kerana kehadiran Tun M, selaku bekas perdana Menteri, telah menjejaskan pelaksanaan program tersebut  dengan licin dan teratur. Pemimpin-pemimpin NGO yang datang dari dekat dan jauh dari seluruh Malaysia dilaporkan terkelu melihat Tun M menceroboh masuk dalam Dewan Hussein Onn dengan  penyokong-penyokong  setia  beliau. Kemasukan Tun M dalam dewan dengan cara ‘menceroboh’ didapati menimbulkan kemarahan malah kekecohan dikalangan sebahagian besar para hadirin dalam dewan tersebut.

Walaupun Tun M tidak dijadualkan hadir dan menyampaikan ceramah secara resmi, tetapi pihak penganjur program tersebut  amat bersopan dan beradab dalam melayan Tun M malah dengan segera menyesuaikan program dengan kehadiran Tun M. Tun M  disilakan duduk dikerusi yang di sedia khas untuk jemputan kenamaan. Namun, kehadiran Tun M dalam dewan tersebut tetap menimbulkan suasana yang kurang selesa kepada penganjur  kerana beliau tidak dijadualkan hadir secara resmi dan beliau  bukanlah  seorang semberano atau orang biasa  tetapi seorang pemimpin yang amat disegani, terhormat  malah seorang negarawan yang unggul.

Penjelasan Tun M bahawa beliau  merelakan diri untuk  hadir bagi  menyuarakan isi hati rakyat terhadap isu-isu yang negara hadapi  adalah tidak salah dari segi prinsipnya dalam satu sistem politik amalan demokrasi. Tun M berhak hadir selaku seorang warga negara Malaysia malah selaku seorang pemimpin yang banyak berjasa kepada negara. Tetapi, apakah  kehadiran beliau menepati adat resam satu majlis resmi atau peraturan-peraturan  majlis resmi di Malaysia. Apakah kehadiran beliau akan memudahkan program tersebut jalan lancar atau memalukan penganjur program dan PM Najib? Ramai berpendapat Tun M tidak harus hadir dalam majlis tersebut kerana majlis tersebut itu adalah dianjurkan khas untuk Najib selaku perdana menteri. Justeru, kehadiran Tun M dalam majlis yang dianjurkan khas untuk Najib berucap  adalah samasekali  menentang adat kebiasaan atau convension. Selain itu, program tersebut juga bukanlah merupakan satu program berbentuk dialog antara PM Najib dan Tun M tetapi adalah satu program yang di anjurkan khas untuk  PM Najib bersama NGO.

Walaupun kehadiran Tun M menimbulkan riuh-rendah dan keadaan tegang  dalam dewan Hussen Onn, PM Najib dilaporkan berjiwa besar dan besedia bertemu pemimpin-pemimpin NGO yang berhimpun dalam dewan kerana beliau telah berjanji hadir dan beliau ingin menepati janji beliau kepada NGO. Namun, polis yang bertanggungjawab kepada keselamatan dan ketenteraman awam menasihati pihak penganjur menangguhkan program tersebut atas sebab-sebab keselamatan PM Najib dan orang awam. Sekiranya PM Najib menolak nasihat pihak Polis dan hadir program tersebut, sudah pasti belaiu akan disambut dengan sorak bu an ejekan, malah akan dimalukan dikhlayak orang ramai. Media tempatan dan luar negara yang membuat liputan kejadian tersebut akan menyiarkan sebagai bahan siaran ‘breaking news’ diseluruh dunia   kononya PM Najib tidak diterima lagi malah dikecam oleh rakyat Malaysia. Siaran seperti ini bukan sahaja akan menjejaskan imej PM Najib malah berpotensi menjejaskan kemajuan sektor ekonomi , kewangan Malaysia, malah akan menghalang Malaysia mencapai impian menjadi negara maju dengan pendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Menyedari hal ini, maka PM Najib dilihat telah bertindak lebih bijak dan menepati nasihat pihak Polis supaya tidak hadir program PM bersama NGO demi kepentingan negara. Program yang dianjurkan dengan niat baik akhirnya menjadi peristiwa yang mengecewakan pelbagai pihak, terutamanya PM Najib sendiri dan  pihak penganjur dan para pemimpin NGO .


Justeru, rakyat pelu sedar terhadap  budaya yang bersifat ‘confrontational’ yang mampu merosakkan struktur masyarakat dan politik Malaysia, kian berkembang dan menular dikalangan rakyat Malaysia. Rakyat perlu berwaspada terhadap ancaman budaya yang tidak sihat ini yang boleh menjahanamkan ketenteraman hidup dan adat resam masyarakat tempatan.  Seperti dinyatakan  oleh menteri komunikasi dan multimedia, Dato’ Seri Sabery Cheek baru-baru ini,  budaya ‘debate’ atau perdebatan diantara bekas-bekas perdana menteri dengan perdana menteri semasa dikhalayak umum secara terbuka adalah bukan budaya Malaysia dan ianya merupakan budaya asing yang tidak secucuk dengan budaya masyarakat Malaysia.  

Thursday, May 28, 2015

IMDB HAS POTENTIAL TO BRING  HUGE PROFITS !

Lately, some quarters are alleging that PM Najib misuse his power to sell the prime land belongs to government to 1MDB with a price lower than the market price. But consequently, IMDB sold the land to some parties for higher price and makes big profit. 1 MDB asset is belongs to government because 1MDB is the business arm of Treasury. The very existence or raisen d'etre of 1MDB is to bring large revenue to government. The profits or are deposited in 1MDB account as government's assets and not to Najib's pocket as alleged by some quarters. 1MDB belongs to government and not to Najib. Opposition party knew the matrix of this business model but they allege that Najib misappropriate the fund to instigate the rakyat to go against government, particularly against PM Najib as the head of the BN government. But it is surprising, some people, including some senior cabinet members of Najib' s government do not understand this business model but join the opposition to blame Najib for the performance of IMDB. What we understand is that the 1MDB's assets are more than its liabilities. IMDB needs time to achieve its objective of making money for the government in long terms.IMDB has potential to bring huge profits to government in long term. Let us not fall prey to the negative perception created by some irresponsible quarters about IMDB. Let us give 1MDB some time and avoid rushing into conclusion that 1MDB has failed.  IMDB belongs to Rakyat Malaysia.

Sunday, April 26, 2015

CALUN BN DIJANGKA MENIMBULKAN KEJUTAN DALAM PRK P.044 PERMATANG PAUH.

CALUN BN DIJANGKA MENIMBULKAN  KEJUTAN DALAM PRK P.044 PERMATANG PAUH.

Oleh M.Perry

Penamaan calon bagi PRK P.044 Permatang Pauh telah selesai dan jentera parti masing-masing giat atur  strategi kempen mereka untuk meraih sokongan pengundi Permatang Pauh terhadap calon parti masing-masing. PRK Permatang Pauh kali ini menyaksikan pertandingan empat penjuru diantara Dato Seri Dr.Wan Azizah Wan Ismail ((62)mewakili Pakatan Pembangkang, Suhaimi Bin Hj.Sabudin (43) mewakili BN, Azman Shah Othman (50) mewakili parti PRM dan  Salleh Ishak (53)calon bebas. Namun, PRK Permatang Pauh kali ini boleh dikatakan satu pertandingan hebat dan sengit diantara calon Pakatan Pembangkang ( penyandang) dan BN.

Tinjauan awal menunjukkan sebahagiaan besar pengundi di P.044 Permatang Pauh menzahirkan perasaan kecewa malah tidak puas hati terhadap pemilihan  calon Pakatan Pembangkang. Mereka dikesan tidak puas hati bukan  terhadap parti PKR tetapi terhadap calon yang dipilih untuk mewakili Pakatan Pembangkang ia itu Dato Seri Dr.Wan Azizah Wan Ismail. Mereka dilaporkan tidak puas hati dengan Wan Azizah kerana beliau pernah dipilih sebagai wakil rakyat mereka pada tahun 1999,2004 dan 2008 dan beliau pernah lepaskan jawatannya sebagai wakil rakyat Permatang Pauh pada 31 Julai 2008  untuk memberi laluan  kepada suaminya ,Dato Seri Anwar Ibrahim, dengan alasan  beliau ingin  menghabiskan   lebih masa untuk menjaga cucu-cucu beliau.

Namun, Wan Azizah  dicalonkan  semula  oleh Pakatan Pembangkang sebagai calon untuk PRK Permatang Pauh. Walau pun  Wan Azizah mewakili penduduk Permatang Pauh, beliau kurang menumpukan perhatian dalam membantu menyelesai masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat tempatan malah lebih  sibuk dan menghabiskan  masa di Kuala Lumpur untuk  menangani  isu peribadi yang dihadapi oleh suami beliau, Dato Seri Anwar Ibrahim. Sungguhpun begitu, Wan Azizah dical;onkan sebagai calon di PRK DUN Kajang dan dipilih sebagai wakil Dewan Undangan  Negeri (DUN) Kajang,Negeri Selangor pada 23 Mac 2014, negeri yang ditadbir oleh Kerajaan Pakatan Pembangkang.

Manakala, Suhaimi Bin Hj.Sabudin, 43 , calon BN adalah seorang calon yang  bukan sahaja muka baru tetapi seorang anak muda tempatan yang pernah belajar di sekolah tempatan,  Sekolah Kebangsaan Guar Perahu dan Sekolah Menengah Penanti. Beliau berkelayakan Ijazah Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Perumahan, Pembangunan dan Perancangan),USM. Beliau kini menjadi  Pengarah Urusan Syarikat Pembinaan dan dilaporkan menyertai UMNO sejak 1992.

Memandangkan sebahagian besar pengundi di Permatang Pauh terdiri daripada golongan pendapatan rendah, ada yang kais  pagi makan pagi dan kais petang makan petang’,malah dikesan masih  kurang faham terhadap matlamat sebenar GST,  maka Pakatan Pembangkang mendakwa kononnya Kerajaan BN membebankan rakyat pendapatan rendah dengan cukai tambah dengan pelaksanaan GST. Pakatan Pembangkang menggunakan emosi dan sentimen dalam  mempengaruhi pemikiran pengundi  dalam meraih sokongan terhadap parti mereka. Sehubungan ini,  Pakatan Pembangkang dilihat membangkitkan GST sebagai satu isu utama untuk menimbulkan perasaan  marah dikalangan pengundi terhadap kerajaan BN malah mendakwa undi BN dalam PRK Permatang Pauh adalah undi  untuk  menyokong GST. Disebaliknya, BN umum bahawa BN tidak akan gunakan strategi membangkitkan sentimen kaum, agama dan emosi  untuk meraih sokongan pengundi tetapi akan menumpukan perhatian kepada kempen berteraskan ‘tradisi membela kepentingan rakyat’ sebagai bahan kempen untuk meraih sokongan rakyat.

Menurut Pengarah Pilihan Raya BN, Dato’ Seri  Dr.Ahmad Zahid Hamidi, BN sudahpun  menetap sasaran dan jenteranya telah digerak untuk mencapai sasaran tersebut  dalam menjamin kemenangan BN. Malah, berdasarkan sentimen dan mood  semasa pengundi Permatang Pauh,  beliau yakin BN akan mendapat 63 % sokongan pengundi Melayu, 55% sokongan pengundi India dan hampir 20 %  sokongan pengundi Cina.  Jangkaan Zahid Hamidi diakui oleh Pakatan Pembangkang apabila Ketua Menteri Pulau Pinang dan tokoh utama Pakatan Pembangkang , Lim Guan Eng, buat kenyataan bahawa pertandingan PRK  kali ini sebagai satu pertandingan sengit malah ‘do or die’  bagi Pakatan Pembangkang.

P.044 Permatang Pauh mempunyai sejumlah 71,890 orang pengundi berdaftar, termasuk pengundi Melayu sebanyak 50,579 (70.35 % ), pengundi Cina sejumlah 16,462 (22.9 %) dan pengundi India sejumlah 4,532 (6.3%). Hampir 75 % pengundi Permatang Pauh dijangka keluar membuang undi pada 7 Mei 2015 dalam memilih wakil rakyat mereka dan keputusanya dijangka akan mencorakkan hala tuju landskap politik Malaysia.

Pengundi Permatang Pauh kini dihadapi dengan dua pilihan, sama ada memberi ruang untuk  emosi dan sentimen atau ingin membuat satu pembaharuan (ubah) dalam menjamin masa depan mereka agar masa depan mereka dan anak cucu mereka lebih cemerlang dan berpeluang menikmati kehidupan yang lebih sejahtera,aman dan selamat. Sudah sampai masa bagi pengundi Permatang Pauh bersikap lebih praktikal, terbuka  dan keluar daripada pemikiran taksub dan membuat keputusan yang lebih bijak dalam memilih seorang calon untuk mewakili mereka.

Persoalan yang timbul untuk renungan para pengundi Permatang Pauh, tanpa mengira kaum dan parti,  adalah apakah mereka  sanggup  memilih seorang calon yang dianggap sebagai ‘recycle’, orang luar dan yang terbukti gagal membela kepentingan mereka malah sudahpun dipilih sebagai ahli DUN  atau memilih seorang calon muka baru yang  dinamik, berpelajaran tinggi  dan anak muda  tempatan? Pengundi P.044 Permatan Pauh dijangka akan membuat keputusan yang  bijak pada 7 Mei 2015.  
  
PRK Permatang Pauh diadakan berikutan  kekosongan kerusi tersebut kerana  penyandangnya,Dato Seri Anwar Ibrahim dilucut kelayakan sebagai ahli Parlimen. Anwar Ibrahim dihukum penjara lima tahun kerana Mahkamah Persekutuan mengekalkan hukuman penjara lima tahun setelah menolak rayuannya terhadap sabitan dan hukuman penjara itu bagi kesalahan meliwat bekas pembantu peribadinya. Berdasarkan Perkara 48(1)(e) Perlembagaan Persekutuan, seseorang Ahli Parlimen boleh dilucutkan kelayakannya jika beliau dijatuhi hukuman penjara lebih daripada setahun atau didenda lebih daripada RM2,000.


Tuesday, April 7, 2015

KONSPIRASI UNTUK JATUHKAN KEPIMPINAN NAJIB

KONSPIRASI UNTUK JATUHKAN KEPIMPINAN  NAJIB  

M.Perry

Sebahagian besar rakyat Malaysia yang dimasukkan dalam kategori ‘silent majority’ kurang bersetuju YAB Dato Seri Mohd.Najib Tun Abdul Razak respon kepada pertanyaan-tanyaan yang dibangkitkan oleh  Tun Dr.Mahathir  Mohamad, bekas perdana menteri Malaysia dalam blognya kerana soalan-soalan tersebut  telah pun dijawab malah kerajaan kini sedang mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap isu-isu yang ditimbulkan.  

 Namun, soalan-soalan yang dibangkitkan oleh Tun Dr.Mahathir lebih membayangkan soalan-soalan  yang sering  dibangkitkan oleh pihak pembangkang khususnya DAP dan PKR terlebih dahulu untuk mengelirukan rakyat. Ini menimbulkan tanggapan dikalangan rakyat bahawa  apakah Tun Dr.Mahatahir yang dianggap sebagai pemimpin terunggul UMNO dan BN malah bapa Malaysia moden sanggup berpakat sulit  dengan kumpulan pembangkang yang kini sedang  atur strategi untuk menjatuhkan kepimpinan Najib Tun Abdul Razak?

Konspirasi pembangkang untuk menjatuhkan Najib tidak akan berjaya  kerana sokongan terhadap kepimpinan Najib dikalangan rakyat  semakin  meningkat. Najib dilihat sebagai seorang perdana menteri yang lebih inklusif sambil membela kepentingan kaum Melayu. Sokongan orang Melayu termasuk orang-orang yang pernah menyokong PAS dalam pilihan raya umum yang lepas kini dilihat lebih mencondong memihak Najib. Masyarakat India pula semakin mendekati dan menyokong kepimpinan Najib  kerana beliaulah merupakan seorang perdana menteri, berbanding dengan perdana menteri-perdana menteri yang lepas, yang banyak membantu  selesai  masalah yang diwarisi oleh kaum India sejak merdeka. Najib menubuh Jawatankuasa Kabinet pada pertamakalinya dalam sejarah kerajaan Malaysia untuk mengambil langkah-langkah  bagi menyelesai dan membantu pembangunan kaum India dalam bidang  pendidikan khususnya membaiki dan menambah bilangan sekolah Tamil, perumahan, sijil kerakyatan, bantuan kepada pusat-pusat ibadat  atau kuil, latihan kemahiran untuk belia,  empowerment wanita , pinjaman mikro kredit, peruntukan khas TEKUN bagi kaum India,  menkhaskan  hampir RM 2 billion  saham untuk kaum India agar ekuiti mereka meningkat, menambah kuota  pelajar-pelajar India masuki  kursus Matrikulasi dan pelbagai lagi program pembangunan untuk  kaum India  agar kaum India  juga bersama-sama menikmati kekayaan negara. Apakah kaum India  mudah lupa bantuan – bantuan yang disediakan oleh kerajaan kepimpinan  Najib?

Baru-baru ini sokongan terhadap kepimpinan Najib bercurah-curah  daripada warga Sarawak dan Sabah. Malah kelab BNBBC yang terdiri daripada ahli-ahli parlimen BN , dengan sebulat suara menyokong kepimpinan Najib Tun Abdul Razak. Respon ini jelas menunjukkan rakyat  kurang bersetuju dengan  saranan Tun Dr.Mahathir agar  Najib undur daripada kepimpinan kerajaan. malah rakyat kecewa dengan Tun atas jangkaan BN akan kalah dalam PRU14 sekiranya Najib tidak respon dengan soalan-soalan belaiau. Namun, rakyat mengucap terima kasih kepada  Tun Dr. Mahathir kerana Tun selaku bapa Malaysia moden , masih prihatin  terhadap masa depan negara dan memberi pandangan dan teguran terhadap  kepimpinan negara untuk menambah baik  pentadbiran kerajaan atau governance. Perlu ditegaskan disini bahawa kecaman Tun terhadap Najib telah mendorong  rakyat berazam untuk bersama Najib dalam menjamin kemenangan BN dengan lebih gaya dalam PRU14 agar matlamat wawasan 2020,  yang diilhamkan oleh Tun Dr Mahathir Mohamad,  dapat dicapai  pada tahun 2020 tanpa sebarang rintangan.  


Sunday, April 5, 2015


MALAYSIA  TABIK KEKEWATANAN HEBAT DR.IR.HAJI JAMALUDIAN JAJIS.  

M.Perry


Tan Sri Dr.Ir.Hj.Jamaludin Jarjis (64) , nama dipanggilan mesra  JJ, merupakan seorang  tokoh yang mengharumkan nama Malaysia di persada dunia. Apabila beliau dilantik sebagai duta khas kepada US pada tahun 2009, beliau telah menarik dan menawan hati Presiden Amerika, Barack Obama,  jatuh cinta dengan Malaysia. Beliau juga   menggunakan  kepintaran pergaulan dan  diplomasi yang tersendiri untuk memujuk  Barack Obama rapat dan  menjalin hubungan yang cukup akrab & mesra dengan  PM kita, Mohd. Najib Tun Abdul Razak, yang menyebabkan syarikat –syarikat  besar  US berlumba-lumba melabur di Malaysia dengan penuh keyakinan. Dr.Hj.JJ  juga bertanggungjawab  bukan sahaja mengharumkan nama Malaysia didunia angkasa  malah mencatatkan nama Malaysia dalam senarai negar-negara yang berjaya menghantar  anak watannya ke angkasa. Beliau mulakan program angkasa pada tahun 2004 dan berjaya dalam merealisasikan impian Malaysia berlepas ke angkasa melalui Dr.Sheik Muszaphar Shukor ketika beliau menjawat jawatan menteri Sains,Teknologi dan Innovatif. Dalam medan  politik untuk  membela nasib negara, bangsa & agama pula, beliau diangkat sebagai ahli parlimen berturut-turut enam kali sejak tahun 1999  dengan undi popular lebih 65%.  Malaysia tabik kekewatanan hebat pahlawan Dr.Ir.Haji Jamaludin  Jarjis.