Monday, September 8, 2014

PEMANSUHAN AKTA HASUTAN 1948 AKAN MENGUNDANG ANARKI DALAM NEGARA


Akta Hasutan 1948 dikuatkuasakan oleh kerajaan Malaysia bukan untuk merencatkan kebebasan bersuara rakyat. Tetapi untuk menjamin tidak sesiapa mengeluarkan kenyataan menyentuh perkara-perkara sensitif  kaum  yang boleh menimbulkan tegangan dan permusuhan antara  rakyat yang berbilang kaum. 

Baru-baru ini kita menyaksikan ada pihak yang  mengeluarkan kenyataan dan pandangan yang tidak bertanggunjawapn malah  melanggar Akta Hasutan 1948, terutamanya Seksyen  (4) (1)(b) and Seksyen  4(1)(c).  

Menurut Seksyen 3(1) (a) hingga Seksyen 3 (1) (f) Akta Hasutan 1948, tingkah laku ‘hasutan’ adalah dirujuk kepada ‘kecenderungan’ menghasut orang lain bagi mendatangkan kebencian atau penghinaan  atau tidak setia terhadap mana-mana Raja atau Kerajaan; bagi mengembangkan perasaan niat jahat dan permusuhan antara kaum atau golongan penduduk yang berlainan di Malaysia; bagi mempersoalkan apa-apa perkara, hak, taraf, kedudukan, keistimewaan, kedaulatan atau prerogatif yang ditetapkan atau dilindungi oleh peruntukan Bahagian III Perlembagaan Persekutuan atau Perkara 152, 153 atau 181 Perlembagaan Persekutuan.

Manakala, Seksyen 4 (1) (c) pula memperuntukkan kesalahan mencetak, menjual, mengedar, atau mengeluarulang apa-apa penerbitan yang mengandungi bahan berunsur hasutan. 

Menyedari hakikat hubungan antara kaum mudah rapuh, maka  Seksyen 3 dan 4 yang menyentuh maruah,imej, kestabilan serta kedudukan Raja-Raja Melayu serta Islam dan hubungan kaum yang terkandung dalam Seksyen 3,4 dan 8  dalam Akta Hasutan 1948 harus ditambah baik dan bukan ditidakkan  agar terus menjamin perpaduan dan stabiliti politik negara yang menjadi asas kepada kesejahteraan rakyat berbilang keturunan dan etnik.

Persoalannya , apakah rakyat yang  majoritinya mencintakan keamanan, perpaduan dan keharmonian antara kaum rela menggadai   perpaduan antara kaum yang terbina sejak merdeka  tergoda oleh satu kumpulan kecil bagi mencapai agenda politik mereka?




No comments: